Replik Svar till insändaren ”Rätt förutsättningar behövs i skolan” publicerad 5 september

Det är väldigt tråkigt att läsa hur du upplever förutsättningarna för dig att utföra ditt arbete som lärare. Vi tänker att det är flera aspekter som spelar in för att det ska vara en god arbetsmiljö för de anställda i våra skolor och förskolor.

Resurser, i form av pengar till personal och annat, är förstås en viktig del.

De besparingar som bildningsnämnden beslutat om i år innebär en minskad barn- och elevpeng på en procent. Det innebär att det fortsatt finns 99 procent kvar av pengen att bedriva verksamhet för. De problem som du beskriver i din insändare kan inte bara bero på årets minskade elevpeng, eller elevpengens storlek i sig, utan det måste finnas andra orsaker som gör att du upplever situationen som du gör.

Vi är alltid intresserade av att diskutera förslag på hur verksamheten kan utvecklas, hur arbetsmiljön kan förbättras, som kan leda till ökad kvalitet i verksamheten.

Vi uppmuntrar därför dig, och dina kollegor i alla våra verksamheter, att ta kontakt med oss och bjuda in oss till diskussioner om vad ni ser behöver utvecklas eller förbättras för att nå så långt vi bara kan med de resurser vi har till förfogande. Nu under hösten ska vår Skolplan revideras, och då behövs det mycket input från våra verksamheter kring vad vi ska prioritera under den kommande fyraårsperioden.

Johan Söderberg (S)

Ordförande bildningsnämnden

Fredrik Ahlman (M)

Förste vice ordförande bildningsnämnden