Anmälaren menar att vårdcentralen gjorde helt fel som rekommenderade mannen att ta ett par Alvedon. Foto:

Vårdcentral anmäld efter stroke

Vingåker

En Vingåkersbo har anmält en vårdcentral till såväl patientnämnden som Inspektionen för vård och omsorg.

Hösten 2016 drabbades en man av en lindrig stroke. I slutet av november klagade han åter över smärta i vänster axel. Mannen trodde dock att det kunde bero på att han lyft fel eller på annat sätt skadat en muskel eller en sena. Men smärtan försvann inte. Den snarare flyttade sig, till armbågen och ut i handen.

En granne till mannen tog då kontakt med en vårdcentral.

Grannen upplever att hon blev arrogant och otrevligt bemött och trots att hon berättade om mannens tidigare stroke så avslutades samtalet med orden att han skulle ta ett par Alvedon "så blir det säkert bättre".

Dagen därpå hittade hon mannen liggande på köksgolvet i hans lägenhet. När han kom till medvetande var han förvirrad, sluddrade och kunde inte röra vänster kroppssida. Mannen vårdas fortfarande på Kullbergska sjukhusets stroke- och hjärtavdelning och enligt anmälaren har det hittills bara skett minimala framsteg.

Vingåkersbon, som är en god vän till den drabbade mannen, skriver i sin anmälan att han har svårt att sätta ord på vårdcentralens agerande. Han är arg och menar att det hade kunnat kosta mannen livet.

Han skriver vidare att mannen inte borde ha rekommenderats att ta ett par Alvedon, i stället borde vårdcentralen ha sett till att han snabbt kom till akuten för att kunna fastställa vad smärtan berodde på.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

IVOVingåkerSjukvårdvård
Relaterat