• Rektor Torleif Ander har en engagerad personal och bra elever. Om några år kommer det även finnas en bra skolbyggnad. Fram till dess gäller paviljongskola för eleverna i klasserna 7-9. Foto:
  • Slottsskolan är snart ett minne blott i denna skepnad. Rivning kommer i gång till hösten. Foto:
  • Kommunen har tvingats att sätta upp stöttor för att inte väggen ska riskera att rasa samman. Foto:
1/

Slottsskolan bättre än vad rykten påstår

Vingåker
annons

Slottsskolan 7-9 dissas ofta, det sker inte minst genom felaktig ryktesspridning. En skola som, trots lärarbrist landet över behåller sina lärare år efter år kan knappast vara dålig, slår rektor Torleif Ander med kraft fast.

Som den uppmärksamme vet kommer Slottsskolan 7-9 till delar att jämnas till marken och upp ur rivningsdammet kommer en ny och ljus och modern skola att växa upp. En skola med en stor ljusgård, avsaknad av traditionella korridorer och bås, och en öppen och trivsam miljö.

Det ska skapa goda förutsättningar för att eleverna ska prestera bättre och känna att vuxenvärlden satsar på dem och deras framtid. Kanske något svårare att känna i en sorgligt nedsliten skola från 50-talet som dessutom behöver stålstöttor för att inte väggar ska rasa.

Rektor Torleif Ander är mycket engagerade i sin skola, och då inte minst i eleverna.

En ny skola skapar bättre förutsättningar för studiemöjligheter och bättre betyg. Men det som lägger grunden till att skapa ungdomen en framtid är det arbete som pågår med att förbättra elevernas möjligheter till att gå i bra klasser där det är studier som är prio ett.

Torleif Ander konstaterar att det ständigt pågår en ryktesspridning om att skolan är så dålig. Fel. Helt fel. Slår Ander fast med emfas. Skolan är godkänd av Skolinspektionen.

— Vi har en helt normalt fungerande högstadieskola. Med ungdomar som är i puberteten och då händer det saker. Som i alla andra skolor.

Konfliktlösning är en del av en bra skola, och konflikter tar skolans personal tag i. Man diskuterar kring genusperspektiv, relationer och skapar forum där man möter de unga på deras arena. Att ha en bra relation med sina elever är grundläggande för att eleverna ska känna sig motiverade för studierna.

Klasserna som formas utgår inte från att kompisar absolut ska gå i samma klass. Utan den bästa sammansättningen av en klass för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev att kvalificera sig till sitt förstaval i gymnasiet.

Konkret kommer ytterligare en syokonsulent att anställas, och man satsar vidare på att ge det stöd som varje enskild elev har behov av. Dessutom kommer schemat att utökas med en halvtimme måndag till torsdag då läxhjälp blir en obligatorisk del av skolan för alla.

Slottsskolan

Skolan har 320 elever. 40 anställda varav 30 lärare. En tredjedel av lärarna har inte den formella behörigheten. Och måste söka om sina jobb varje år. Och det gör nästan samtliga. År efter år. Trots knivskarp konkurrens med andra kommuner.

Läs mer om dessa ämnen

Vingåkers kommunSlottsskolan (Vingåker)Byggnation
annons

Mest delat denna vecka