Anneli Bengtsson konstaterar att såväl nämnden som förvaltningen gör vad de ska göra. Men inget händer. "Då måste vi be om extern hjälp. Barnen är det bästa vi har så det känns jättebra att vi har fått i gång det här. Nu ska vi vända på skutan", säger hon. Foto:

Skolverket griper in i skolkrisen

Vingåker

Nu går Skolverket in för att hjälpa Vingåker att vända de dåliga skolresultaten.

— Vi kan inte fortsätta att säga att "vi gör vad vi kan" och så händer det inget, säger Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

— Det är ingen nyhet att vi ligger i botten när det gäller resultaten i jämförelse med övriga Sverige och det är ingen nyhet heller att vi faktiskt försöker, vi tillskjuter resurser och vi försöker analysera och göra det bästa möjliga vi kan, och vi får inget resultat, säger Anneli Bengtsson.

I december i fjol berättade Katrineholms-Kuriren att inte ens hälften av eleverna i årskurs nio når upp till kunskapskraven i alla ämnen. Ett par veckor senare visade återigen eleverna i nian på dåliga skolresultat.

Nu har kommunledningen gripit in, klivit över nämnden och tagit kontakt med Skolverket.

Skolverket bedriver sedan ett år tillbaka ett arbete med insatser för att höja kvaliteten på utvalda skolor i landet. Vingåker har fört en dialog med Skolverket. Under måndagen fick de klartecken på att Skolverket kommer till Vingåker och hjälper dem att påbörja ett utvecklingsarbete för en bättre skola.

— Det känns jätteskönt för oss att få den hjälpen. Nu har vi alla möjligheter att vända det här, säger Anneli Bengtsson.

— Det här innebär att vi får en nulägesanalys och en plan för utvecklingsinsatser i samråd med Skolverket, fortsätter hon

Skolverket kommer till Vingåker för ett första möte i slutet av mars eller början av april. Under maj-juni, eller senast augusti, om man inte hinner före sommarlovet, drar analysarbetet i gång.

— Skolverket hjälper oss sedan att ta fram ett skräddarsytt paket för hur kommunen ska jobba vidare.

— Det kan även vara så att man kommer fram till att "nej, vi presterar inte bättre än vad vi har förutsättningar för att göra". Det kan vara så eländigt också.

Anneli Bengtsson konstaterar att såväl nämnden som förvaltningen gör ett gott arbete.

— Vi får indikatorer från verksamheterna att vi gör det vi ska göra, vi sätter in extra insatser för de som är svaga, vi har extra insatser för matte och läsning, allt finns på plats, men det händer inget.

Skolverkets insats är ett långsiktigt arbete som, enligt Anneli Bengtsson, kan pågå upp till två-tre år.

— Det här är en del av ett valarbete också. Vi kan inte bara lämna skolan därhän och säga att "vi gör vad vi kan", då måste vi ta in någon utifrån som kan se vad vi missar.

— Vi kan inte heller, med de påhopp som är på nämnden, jobba i motvind och försöka stävja vad andra tycker om skolarbetet, så kan vi inte ha det. Nu får vi sätta ner foten och säga, att då tar vi den hjälpen utifrån.

Skolresultatet

Vingåker är fjärde sämsta kommun av landets 290 kommuner. Det framgår av Sveriges kommuner och landstings rapport "Öppna jämförelser - grundskolan".

Under 2016 nådde 64,7 procent av eleverna i årskurs nio upp till kunskapskraven i alla ämnen.

2017 var motsvarande siffra 48,5 procent.

Vidare blev 21 procent av eleverna i årskurs nio underkända på de nationella proven i fjol.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Vingåkers kommunSlottsskolan (Vingåker)VingåkerBarnSkolaUngdomar
Relaterat