Monica Widén är förstanamn på Socialdemokraternas kyrkofullmäktigelista i Västra Vingåkers och Österåkers pastorat. Partiet tappade ett mandat vid det slutgiltiga kyrkovalsresultatet, men gick ändå fram ett mandat. FOTO: ROGER CULMSEE

S ”förlorar” mandat i slutgiltigt resultat

VINGÅKER 

Kyrkovalet som hölls den 17 september gav ett preliminärt resultat som skulle ha gett S egen majoritet i kyrkofullmäktige i Västra Vingåkers och Österåkers pastorat. Men vid slutgiltig räkning skedde en förändring.

Kyrkovalet den 17 september lockade närmare var femte församlingsmedlem till valurnorna. Närmare bestämt 18,8 procent valde att välja.

Vilket är en markant höjning mot valet 2013 då det var 13,6 procent som röstade.

Det finns två ”vinnare” i kyrkovalet. Dels SD som när de nu för första gången ställde upp i kyrkovalet i pastoratet fick 11,55 procent av rösterna, vilket innebär tre mandat av de 25 som kyrkofullmäktige består av.

Dock hade SD endast två kandidater på sin lista och därför kommer ett mandat att vara obesatt, vilket innebär att det under kommande valperiod kommer kyrkofullmäktige att bestå av 24 ledmöter och en tom stol. SD kan inte i efterhand sätta in någon på sitt mandat.

Lars-Göran Karlsson i SD konstaterar att det är olyckligt, men att partiet inte räknat med så stort stöd som man faktiskt fick av väljarna i pastoratet.

I det preliminära resultatet var Socialdemokraterna absoluta vinnare i valet. Från nuvarande tio mandat till tolv mandat. Något som fick S att hoppas och tro på att de under de kommande fyra åren skulle ha egen majoritet i fullmäktige på grund av den tomma stolen.

Med 12 mandat av 24 och en socialdemokratisk ordförande som har utslagsröst vid oavgjord votering skulle det så ha blivit om det preliminära resultatet stått sig.

Men med ett fåtal röster, närmare bestämt åtta, knep Centerpartiet tillbaka ett av de mandat som de blev av med till S i det preliminära resultatet. I det preliminära tappade C tre mandat, från nio till sex platser i fullmäktige. Nu kommer partiet att ha sju fullmäktigeplatser i kommande mandatperiod.

Öppen kyrka tappade två mandat och kommer att ha fyra ledamöter i kyrkofullmäktige kommande fyra år.

Vänstern i Svenska kyrkan ställde upp för första gången med en kandidat. 25 röster gav 2,47 procent och noll mandat.

Nya kyrkofullmäktige intar sina stolar från och med 1 januari 2018.

Kyrkoval

Kyrkovalet är de direkta kyrkliga val som vart fjärde år vid ett och samma tillfälle tillsätter de beslutande instanserna i Svenska kyrkan.

Endast dem som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att rösta.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Svenska kyrkanVingåker
Relaterat

Mest delat denna vecka