• Runt den gamla bergtäkten finns dels branta bergsstup, dels sandiga stup med överhäng högst upp. Delar av bergtäkten är vattenfylld. Foto:
  • Foto:
1/

Oro över ostängslat och brant grustag i Vännevad

Marmorbyn

Strax norr om Vännevad på vägen mot Gropptorp ligger en numera övergiven berg- och grustäkt. På en del håll stupar berget ner i grustaget, som dock är helt utan stängsel.

Det är en katrineholmare, som ofta är ute och går i området, som slagit larm om grustaget till tidningen.

— Man måste sätta staket när man slutar ta grus ur sådana här tag. Det är samma förutsättningar överallt, det blir underminerat i kanterna.

Personen, som inte vill ha namn och bild i tidningen, känner oro för både människor och djur som rör sig i området.

— De har skjutit ner sig tio till 15 meter i berget. Det blir som en pall rakt ner. Jag gick däruppe häromdagen och det är vegetation som hänger över stupet med cirka två meter. Kanten hänger ut över stupet. Kommer någon och går där ramlar de rakt ner. Man kan se att träden ramlat ner.

Vid vägen mellan Vännevad och Gropptorp finns en parkeringsficka vid grustaget, där det placerats ut stora stenar för att hindra infart med motorfordon. Men stenarna stoppar varken barn eller djur, konstaterar tidningens uppgiftslämnare. I den del av grustäkten som ligger mittemot parkeringsfickan består stupet av fin sand, men längre bort handlar det om grus och stenar. På botten av den gamla täkten finns vatten.

— Stängsel är inte en långsiktig lösning. Stängsel går sönder med tiden och när man har slutbesiktigat täkten har inte verksamhetsutövaren några skyldigheter att underhålla längre, säger Anette Bergström, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Att den gamla täkten, där tillståndet upphörde 2003, inte fylls igen utan tillåtits blir vattenfylld beror på fynd av ett fridlyst groddjur, större vattensalamander, i vattnet.

— Därför har man inte gjort något åt vattnet. Om det inte funnits salamander där hade man kunnat fylla igen bergtaget, men det gör man inte nu.

Länsstyrelsen gör bedömningen att eftersom det finns stora stenar utlagda, både vid vägen och vid en del av stupen, är risken att någon ska falla i mindre.

— Man uppmärksammas genom stenarna på att det kommer något. Det finns ju naturliga branter ute i markerna också, som inte stängslas in, säger Anette Bergström.

Vattensalamander

Större vattensalamander är ett 10-16 cm långt groddjur.

Den lever större delen av året på land, i skog och på fuktiga ängar.

Den övervintrar i stenrösen, under stenblock och i håligheter.

I Sverige är samtliga grodor, ormar och ödlor fridlysta.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandMarmorbynVingåkerMiljönatur
Relaterat