Anneli Bengtsson (S). Foto:

Ny organisation för överförmyndaren

Vingåker

Vingåkers kommun föreslås få en gemensam organisation för överförmyndaren med Flens och Gnesta kommuner. Förhoppningen är att det ska leda till högre kvalitet.

Överförmyndaren i Vingåker har fått kritik av länsstyrelsen. Handläggningen har varit bristfällig och för långsam, bland annat.

Nu kan överförmyndaren komma att få en helt ny organisation. Enligt ett förslag, som kommunstyrelsen ska ta ställning till på sitt sammanträde på måndag, ska Vingåker gå in i en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten tillsammans med Flen och Gnesta.

Förslaget är att skapa en gemensam överförmyndarnämnd. Under nämnden ska sedan tjänstemän arbeta för alla kommunerna.

Med en sådan gemensam organisation är förhoppningen att kvaliteten i arbetet ska förbättras. Den grupp av tjänstemän, som ska arbeta för alla tre kommuner, kommer att vara mindre sårbar och ha högre kompetens, är tanken.

Förslaget är att den nya gemensamma nämnden ska inrättas från och med den 1 januari 2019 för nästa mandatperiod, och att den sedan ska arbeta tills vidare.

De tre kommunerna kommer att dela på kostnaderna för verksamheten utifrån antalet ärenden för varje kommun. Kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S) räknar inte med att det kommer att bli billigare, jämfört med i dag. Däremot med att handläggningen kommer att gå snabbare och med att verksamheten får en högre kvalitet.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare – det vill säga över personer som hjälper omyndiga eller andra människor som inte själva kan ta tillvara på sina ekonomiska eller rättsliga intressen.

Det slutgiltiga beslutet om en gemensam nämnd tas av kommunfullmäktige.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunGnesta kommunVingåkers kommunKommunalpolitik
Relaterat