Nu ska förskolorna bli fria från kemikalier

Vingåker
annons
En förbättring av miljön på samtliga förskolor pågår i samarbete med Naturskyddsföreningen och Universitetssjukhuset Örebro.

Förskolechef Lars-Åke Mård berättar att arbetet med att sanera förskolor från kemikalier pågått i ett halvår och fortgår. En av de stora giftkällorna är plast och på förskolorna finns det mycket leksaker och serviser av plast.

– Vi tittar bland annat på gamla plastleksaker, och byter ut gamla leksaker mot plastleksaker som är godkända. säger Mård.

Bestick, tallrikar och muggar av plast ersätts också med giftfria alternativ. I golvmattor av plast kan det finnas ftalater och vid de renoveringar som ska göras vid förskolorna kommer giftmattor att bytas ut mot godkända material, betonar Mård.

Ett samarbete med Arbetsmiljömedicinska kliniken på USÖ innebär att under hösten och även nästa år, kommer det att ske stickprov bland barnen. Det är urinprov och så kallat handavdrag som kliniken gör på plats för att mäta eventuella gifthalter. Men inget sker utan målsmans medgivande, bedyrar Mård. Först kommer målsmännen att få en så kallad "etisk ansökan" som ska godkännas innan några prov får tas på barnet.

Plast kan innehålla ftalater som är en mjukgörare i PVC-plast. Vissa ftalater är förbjudna i leksaker eftersom de kan läcka ut ur plasten, och då tas upp av kroppen och det finns forskning som visar att dessa ftalater kan skada människans fortplantningsorgan, enligt Kemikalieinspektionen som även skickar med fem sätt att minska riskerna med kemiska produkter:

Förvara alltid kemiska produkter utom räckhåll för barn. Förvara alltid en kemisk produkt i originalförpackningen. Dra ner på antalet kemiska produkter. Använd inte mer av en produkt än vad som är nödvändigt. Lär dig farosymbolerna och vad de betyder.

Mård understryker att genom samarbetet med Naturskyddsföreningen och USÖ är Vingåkers kommun nu på väg mot en giftfri skola.

Varför har inte det skett tidigare? Det är ju ingen nyhet att ftalater finns i leksaker.

– Vi har inte varit uppmärksamma på att det finns så mycket giftigt material. När Naturskyddsföreningen nu tog initiativ till detta så hoppade vi på.

annons

Mest delat denna vecka