Bergtäkten i Fagermon får inte fortsatt tillstånd av miljöprövningsdelegationen.

Nej till fortsatt täktverksamhet

Vingåker

Den omstridda berg- och grustäkten i Fagermon får inte drivas vidare, enligt ett beslut. Men än är inte sista ordet sagt i den segdragna striden.

Kuriren har tidigare berättat om M4-gruppens planer på fortsatt och utökad verksamhet i täkten, där både berg och grus brutits, men där tillståndet för bergtäkten gick ut den 31 december. Det gamla tillståndet gällde för uttag av 25 500 ton berg per år. I ansökan skriver M4-gruppen att de vill kunna bryta upp till 50 000 ton berg per år.

Planerna möttes av protester från närboende, som oroat sig för grundvattnet, för buller från transporter från täkten och för att värdet på deras fastigheter skulle sjunka.

M4-gruppen har i sin ansökan framhållit att finkrossad betongballast av det slag som kommer från bergtäkten är en bristvara i regionen, samtidigt som efterfrågan väntas bli större.

Nu har Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala fattat beslut i frågan. Den avslår M4-gruppens ansökan om täkt av berg och grus på fastigheten Låttra 3:3, där Fagermon-täkterna ligger.

I sitt beslut skriver Miljöprövningsdelegationen, att platsen för bergtäkten är olämplig, framför allt med hänsyn till buller från brytningen och damm från transporterna. Transporterna går mycket nära befintliga bostadshus, konstateras det i beslutet.

Sammanfattningsvis anser delegationen att platsen för bergtäkten är "illa vald och inte kan anses uppfylla" miljöbalkens krav.

Men även om miljöprövningsdelegationen nu har fattat sitt beslut, är sista ordet i ärendet inte sagt ännu.

M4-gruppen har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Bolaget har till den sista januari på sig att inkomma med kompletteringar av sin talan.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Vingåker
Relaterat