Att i närområdet hitta sand med samma kvalitet som Lytterstas bedöms som osannolikt gränsande till omöjligt. Foto:

Mer sand att bryta a och o för Weber

Vingåker

Företaget Swerock söker tillstånd att fortsätta bryta den unika specialsand som är avgörande för produktionen vid Weberfabriken. Utökad brytning ska inte äventyra dricksvattnet i Lyttersta, enligt företaget.

Swerock är en storleverantör av sand-, grus- och bergkrossprodukter till industrin och utvinner material på cirka 200 platser i landet.

Täkten i Lyttersta, inom fastigheten Sävstaholm 7:2, är geologiskt unik och själva anledningen till att Weber en gång etablerade sin fabrik på grannfastigheten. Sävstaholmssanden är i dag stommen i varumärket Webers produktion av golvutjämningsmassa – golvspackel.

Vingåkersfabriken ingår i koncernen Saint-Gobain och är dess enda enhet i Skandinavien som tillverkar produkten.

I Lyttersta sysselsätts närmare 40 personer. Och de har fullt upp; byggboomen har trissat upp efterfrågan på golvutjämningsmassa. Under de närmaste tio åren bedömer Weber att det kommer att behövas cirka 110 000 ton specialsand per år. Det är något mer än vad som tas ut i dag.

Det nuvarande tillståndet för täkten går ut vid årsskiftet 2019–2020. Swerock vill därför ha Miljöprövningsdelegationens tillstånd till nytt och utökat tillstånd att bryta och ta ut som mest 1,1 miljoner ton sand till 2030.

Några alternativ till Sävstaholmstäkten finns egentligen inte, uppger företaget. Swerock har i södra Sverige hittat fyra täkter med sand som möjligen skulle kunna ersätta sanden vid Lyttersta. Endast en av dessa har tillstånd för volymer som skulle kunna täcka Webers behov.

Men den ligger för långt bort från Vingåker för att transportkostnaderna enligt Weber ska vara rimliga. Närheten till Sävstaholmstäkten, som endast försörjer fabrikens produktion, är enligt Swerock ett stort plus eftersom det minimerar lastbilstransporternas miljöpåverkan.

Vid Lyttersta finns ytterligare ett intresse: den kommunala vattentäkten.

Såväl Sörmland vatten och avfall AB som Vingåkers kommun har uttryckt vissa farhågor för hur transportvägarna till ett utökat täktområde kan komma att påverka grundvattentäkten.

Swerock bedömer dock i sin ansökan att en fortsatt brytning varken har inverkan på dagens vattenskyddsintresse eller en eventuell framtida vattenförsörjning i grundvattenmagasinets norra del.

Unik sand

Täkten vid Lyttersta är belägen i en isälvsavlagring i Vingåkersåsen. Avlagringen har en unik sammansättning av sand, så kallad specialsand, som bara finns på några få platser i landet.

Specialsanden anses ha perfekta egenskaper för tillverkning av produkter för golvavjämning.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerDricksvattenMiljöNäringsliv
Relaterat