Suzan Östman Bäckman, näringslivschef i Vingåkers kommun, anser att näringslivet har en hög prioritet inom kommunen och ser positivt på vad framtiden har erbjuda. Foto:

Kommunen satsar på näringslivet

Vingåker

Näringslivet i kommunen växer som satsar på att ha kontakt med både stora men såväl små företag. Suzan Östman Bäckman, näringslivschef, ser fram emot ännu ett givande näringslivsår.

Under 2017 registrerades 54 nya företag i Vingåker, alla är enmansbolag, och i höstas utnämndes Vingåker till Sörmlands bästa tillväxtkommun, för femte gången.

Suzan Östman Bäckman, näringslivschef i Vingåkers kommun, ser gott på det gångna året.

— Det har varit ett bra år, men naturligtvis är det väldigt slitigt att vara företagare. Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Men även om det är slitigt är det väldigt berikande att vara företagare. Jag tror det har varit ett bra år för de flesta, säger hon.

Hon anser att kommunen har en hög prioritet när det gäller näringslivet och att ett stort intresse finns för att ha en bra kontakt med kommunens alla företagare.

— Det som är så roligt är att politiken vill ha kontakt med både de stora jättarna, som har mycket arbetstillfällen, men de vill också ha kontakt med mindre företagare och olika branscher.

Suzan Östman Bäckman berättar att det som de behöver förbättra är dialogen som förs mellan företagare, handläggare och andra myndighetsutövare.

— Det är något som vi arbetar aktivt med för att bli bättre. Tillsammans med Näringslivsrådet har vi tagit fram fem åtgärder för att skapa ett förbättrat företagsklimat och då var dialog ett av de områden som vi ska jobba på.

Hur ser du på 2018?

— Med spänning. Det är stora saker som vi håller på med, kommunen börjar arbetet med att se över översiktsplaneringen, var det ska byggas och hur mark- och vattenområden används. Man tittar på ett längre perspektiv, hur Vingåker ska utvecklas och där vill man ha en dialog med näringslivet för att få synpunkter.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerEkonomi/FöretagNäringsliv
Relaterat