Delade turer och skolelever som inte når sina kunskapsmål blev livliga diskussionsämnen under måndagens fullmäktigesammanträde. Foto:

Interpellation om elevers resultat väckte diskussion

Vingåker

Den stundtals hätska debatt som har förts i Katrineholms-Kuriren mellan Hans Averheim (VTL) och Helena Edrenius (S) fick sin fortsättning i fullmäktigesalen.

I en interpellation ställd till Helena Edrenius (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ifrågasatte Averheim, nämndens vice ordförande, vilka åtgärder man vidtagit för att öka antalet godkända grundskoleelever. Han ville även veta vilka åtgärder som majoritetskoalitionen planerar för 2018. Interpellationen nådde fullmäktige innan beslut togs om att koppla in Skolverket.

Edrenius besvarade interpellationen med att tala om det systematiska arbete som görs i skolorna och välkomnar Skolverkets analys.

Det nöjde sig inte Hans Averheim med och hänvisade till skolresultaten i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

— Jag tycker det har varit en avsaknad av åtgärder med tanke på hur fruktansvärt många ungdomar som inte klarar grundskolan. Samverkan har alltid varit min ledstjärna men att diskutera med Helena är "som att prata med vägga".

Ett påstående Helena Edrenius kallade oförskämt och förklarade att hon informerar nämnden mer än hon behöver göra.

— Tar man ett beslut är det det som gäller, men inte för Hans Averheim, replikerade hon.

KD:s Lennart Andersson i sin tur efterlyste föräldrarnas engagemang i skolfrågan.

— Jag upplever att föräldrakollektivet har abdikerat och den slumrande resursen måste ha ett ansvar, sade han.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Ämne/Kommunfullmäktige Platser/ÅbrogårdenVingåkerKommunalpolitik
Relaterat