Marie Lindqvist sitter i uttagskommittén till Vingåkers Ryttarförening och är med och planerar den nya anläggningen ska bli tillgänglig. "Jag vill att barnen ska kunna välja vilken idrott de vill" säger hon. Foto:

Hon brinner för att idrotten ska vara tillgänglig för alla

Vingåker

Marie Lindqvist vill att alla barn ska kunna idrotta, oavsett funktionsvariation, föräldrarnas plånbok och bostadsort.

– Jag önskar att kommunen kunde bidra mer, säger hon.

Marie Lindqvist var verksamhetschef i Vingåkers Ryttarförening 1999 till 2017 och är fortfarande engagerad i föreningen. Föreningen äger ett ridhus och två utebanor och har ridundervisning sex dagar i veckan.

Att få verksamheten att fungera med allt från personal till foder och veterinärbesök kostar pengar. Tack vare ideellt engagemang kan föreningen hålla ner priserna.

– Vi har ingen anställd vaktmästare, allt sker ideellt, säger Marie Lindqvist.

Hon oroar sig för att eldsjälarna inom ungdomsidrotten blir färre och färre.

Utan det ideella engagemanget blir idrotten en klassfråga

– Föräldrar har inte så mycket tid att engagera sig numera samtidigt som de ställer krav på barnens idrottsföreningar.

Föräldrar som har råd att betala mer kan välja föreningar som inte bygger på ideellt arbete.

– Det är skrämmande eftersom de ideella föreningarna försvinner på sikt och då finns det inget alternativ för barnen till föräldrar med lite resurser. , säger Marie Lindqvist.

Hon lyfter fram att det finns många bra idrottsföreningar i Vingåker för barnen, men de flesta har lokaler som behöver rustas.

– Jag skulle önska att kommunen bidrog med mer pengar för att säkra barnens idrottsaktiviteter, säger Marie Lindqvist.

Hon vill att idrotten ska vara tillgänglig för alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomi och oavsett funktionsvariation. Ridskolan har sex lektionsgrupper i veckan för handikappade barn och vuxna, med utbildade ridinstruktörer och friviliga ungdomar. 2016 fick föreningen Vingåkers kommuns tillgänglighetspris.

Föreningen är på gång med att bygga ut sin anläggning. Ett nytt isolerat ridhus ska byggas, det ska gå att komma in med rullstol och där ska bli två omklädningsrum i stället för ett.

Valet ska inte behöva begränsas av sådant som funktionsvariation, föräldrarnas plånbok eller bostadsort

– Vi är tacksamma för bidraget vi fått från kommunen till ridbanan. Men om de bidrog mer skulle vi kunna göra anläggningen mer tillgänglig och hålla nere ridpriset, säger Marie Lindqvist.

Tillgänglighet handlar också om var man bor. Många idrottsanläggningar ligger utanför centralorterna och det är inte alla familjer som har bil eller tid att skjutsa.

– Vår ridskola ligger en bit utanför samhället så föräldrarna måste skjutsa barnen, säger hon.

Vägar, cykelbanor och kollektivtrafik påverkar hur tillgängligt föreningslivet är.

Idrottsföreningarna ger mer än bara sport och motion. Ridskolan fungerar även som en fritidsgård där ungdomarna fikar och pluggar förutom att sköta hästarna. Föreningen har till och med erbjudit läxhjälp.

– Jag tycker att barn ska få prova på så många idrotter så möjligt och sedan kunna välja vad de vill göra. Valet ska inte behöva begränsas av sådant som funktionsvariation, föräldrarnas plånbok eller bostadsort, säger Marie Lindqvist.

Hennes barn både cyklar, simmar, spelar fotboll och paddlar kanot.

– Vi har fantastiska idrottsföreningar och jag önskar att de kunde få mer stöd, säger hon.

Marie Lindqvists fråga till Vingåkers politiker:

Kan du lova att stödja föreningslivet så att barns idrottsaktiviteter blir tillgängliga för alla?

Vill du ställa en fråga till politikerna?

Gå in på sajten kandulova.sormlandsmedia.se. Klicka på Skicka fråga. Där skriver du in din fråga som ska börja med "Kan du lova". Frågan kan som längst vara 140 tecken lång.

Du behöver uppge ditt namn och kontaktuppgifter till oss men behöver inte skriva under med ditt namn, du kan använda signatur.

Frågan ska gälla det politikerna i kommun eller landsting styr över, som vård, skola eller kommunikationer.

Frågorna publiceras efter hand.

Följ hur svaren på frågan du ställt kommer in på samma sajt. Du kan också dela din fråga, och politikernas svar, i sociala medier.

LÄNKKlicka här för att ställa din fråga

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerFöreningslivridsport
Relaterat