Högsjö arbetares byggnadsförening UPA har beviljats bidrag för renovering av Högsjö Folkets hus. FOTO: AMELIE VON ESSEN

Högsjö Folkets hus fick bidrag

HÖGSJÖ 
annons

Högsjö arbetares byggnadsförening UPA har beviljats 39 750 kronor i investeringsbidrag av kultur- och fritidsnämnden för renovering av Högsjö Folkets hus.

Åtgärderna, som föreningen sökt bidrag för, omfattar bland annat rök och brandsluss i källarplanet, inbyggnad av hiss i källarplanet och byte av bultar på snörasskydd, detta på grund av att Västra Sörmlands räddningstjänst gett föreningen ett föreläggande efter en tillsyn.

Åtgärderna beräknas kosta 132 500 kronor och då står föreningen för arbetskostnaderna. Föreningen har möjlighet att få bidrag på 70 procent av kostnaden från Boverket under förutsättning att kommunen kan bidra med 30 procent. I det aktuella fallet motsvarar det 39 750 kronor.

”Föreningen bedriver själva en bred kultur- och fritidsverksamhet i lokalerna med flera aktiviteter som riktar sig till barn- och ungdom samt till nysvenskar. I en landsbygdskommun som värnar en levande landsbygd är fungerande samlingslokaler av stort värde som mötesplatser och för möjligheten att erbjuda ett rikt och varierat kultur och fritidsutbud. Att stödja åtgärder i fastigheten som främjar säkerheten är en angelägen uppgift för kommunen.” skrev upplevelsechef Johan Tranquist i sitt yttrande till kultur- och fritidsnämnden som vid sitt senaste sammanträde beslutade att bevilja bidraget.

annons

Mest delat denna vecka