Robert Skoglund (S) socialnämndens ordförande. Foto:

Försämrade resultat för nattfasta

Vingåker

Kommunens siffror för nattfasta har försämrats. Det visar en jämförelse mellan mätningarna under våren och hösten 2016.

Socialnämnden fick ta emot information om nattfastemätningarna under sitt sammanträde i mars, där dietistresursens verksamhetsberättelse för 2016 presenterades.

Verksamhetsberättelsen slår fast att resultaten för mätningen för nattfastan 2016 inte är jämförbar med tidigare år, då bortfallet räknades på ett nytt sätt.

Nytt för 2016 är nämligen att bortfall görs för de brukare som blivit erbjudna mat av personal, men tackat nej under den tiden som skulle ha brutit nattfastan på elva timmar.

Mätningen av nattfasta görs två gånger per år, vår och höst.

Våren 2016 mättes de brukare som hade nattfasta mer än elva timmar till 64 procent. Hösten 2016 hade siffran ökat till 73 procent.

— Man kan tycka att förbättringen vi gjorde i mätningen, att räkna bort de som frivilligt tackar nej, borde ha lyft resultatet lite. Men tyvärr blev det nästan sämre.

Vi har fortfarande en hel del kvar att göra, både när gäller själva mätningen och resultatet, och det gav nämnden också uttryck för, säger Robert Skoglund, (S) socialnämndens ordförande.

— När mätningarna görs ska personalen fylla i så fullständigt som möjligt. Men vi misstänker att det inte fullföljs helt och vi behöver fundera på om blanketterna blivit klumpigt utformade eller om vi behöver ett annat system, fortsätter han.

Dietist Maria Nordbeck håller med om att blanketter som inte fyllts i fullständigt kan vara en felkälla.

— Men det finns också mer att jobba på avdelningsnivå. Till exempel kan man erbjuda fler måltider med större spridning på målen, säger hon.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerÄldreomsorg
Relaterat