Socialnämndens ordförande Robert Skoglund (S) var en av ledamöterna vid senaste kommunstyrelsemötet som sa ja till att socialnämnden får en utökad investeringsram på 1,5 miljoner kronor 2018. Något som M reserverade sig mot. Foto:

Flera reservationer på kommunstyrelsen

Vingåker

Vid senaste kommunstyrelsemöte var bland annat kommunplanen 2018 och flerårsplanen 2019-2020 uppe för beslut. Med flera reservationer i kölvattnet.

Den 27 november hålls årets andra fullmäktige där kommande års budget en gång för alla ska slås fast. Det första och grundläggande budgetmötet hölls i juni.

Kommunstyrelsens ledamöter hade att ta ställning till nio punkter, bland annat att kommunala skattesatsen oförändrat ska vara 22, 73 kronor per hundralapp.

Punkt åtta är att "kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020."

Dessutom har en punkt tillkommit sedan i juni, och det är att socialnämnden som har en halv miljon klar vad gäller investeringsmedel äskar om ytterligare 1,5 miljoner kronor.

Socialnämndens ordförande Robert Skoglund förklarar varför nämnden behöver ett tillskott. Det gäller dels Ekgården dels digitala satsningar.

Vid en brandskyddsinspektion konstaterade brandskyddsmyndigheten att om det ska stå möbler i korridorerna på särskilda äldreboendet Ekgården krävs det ett sprinklersystem som aktiveras vid en eventuell brand.

— En kostnad på 750 000 kronor slår Skoglund fast.

Uppgradering av IT-systemet finns det stort behov av, en kostnad på 775 000 kronor.

Detta äskande fick socialnämnden klartecken för av kommunstyrelsens majoritet.

Men Moderaterna reserverade sig mot denna punkt. Partiet reserverar sig även mot skattesatsen och punkt åtta, det vill säga att godkänna kommunplanen i sin helhet.

Även Sverigedemokraterna reserverade sig mot punkt åtta.

Vägen till Livskvalitet la inget tilläggsyrkande, men kommer att återkomma vid fullmäktige angående att partiet vill att skolan ska få en större del av kakan, och så även när det gäller budget för vägbidrag. VTL reserverade sig mot punkt åtta till förmån för dessa förslag, berättar Skoglund.

Moderaterna är enda partiet i kommunen som har tagit fram en skuggbudget, och partiet vill bland annat sänka den kommunala skattesatsen. Mer om Moderaternas skuggbudget kommer att belysas framöver.

Budget

En budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utlopp. Inom redovisningen och ekonomistyrningen är budget en prognos för framtida resultat, likviditet och balansräkning, där man planerar för tillgångar, eget kapital och skulder.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerKommunalpolitik
Relaterat