Foto:

Extra satsning på lärarlönerna i Vingåker

Vingåker

Vingåkers kommun satsar extra på lärarlönerna i år. På det sättet ska även de lärare som inte fått del av de extra statliga pengarna få mer i plånboken.

Staten har avsatt extra pengar till högre lärarlöner. Men i villkoren för dessa pengar ingår att endast en begränsad andel av lärarna kan få del av dem, något som har väckt kritik bland annat från fackligt håll.

Nu vill Vingåkers kommun att samtliga behöriga lärare ska få högre lön, utöver den ordinarie lönerevision som görs varje år.

"För att bidra till ökad kvalitet och förbättrade resultat i skolan samt trygga kompetensförsörjningen har Vingåkers kommun beslutat att behöriga pedagoger kommer att få ett extra tillskott", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Exakt hur mycket mer pengar det innebär för varje lärare är än så länge inte helt klart, enligt kommunen. Personalchefen Mattias Gustafsson beskriver dock det hela som en "kraftfull satsning".

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S) tycker att det är bra att inte bara de lärare som fått del av de statliga pengarna på detta sätt kan få högre lön.

— Vi ska vara rädda om de pedagoger vi har, säger hon.

Hon ser även satsningen som ett sätt att hävda Vingåkers kommun i konkurrensen om lärarna.

— Det är en del i att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, säger hon.

Pengarna till den extra satsningen på lärarlönerna kommer från den totala lönepotten, som kommunen avsatt för löneökningar. Hela den budgeterade summan kommer inte att gå åt i de ordinarie lönerevisionerna; de pengar som "blir över" kommer på detta sätt lärarna till del. Tidigare har kommunen gjort liknande satsningar på andra yrkesgrupper.

Läs mer om dessa ämnen

ämne/skolaVingåkers kommunLöner