Carl-Johan Kasche har motbevisat kommunens anmärkningar på hans avloppsanläggning. Det kan det bli kostsamt för felaktiga beslut från kommunens del. Han uppmanar därför andra fastighetsägare att inte ge sig om det vet de har rätt. Foto:

En kamp för att få rätt mot kommunen

Lyttersta
annons

Carl-Johan Kasche har fört en kamp mot kommunen vad gäller avloppsanläggningen vid stugan i Lyttersta. Ge inte upp när du vet att du har rätt, och de har fel, manar han nu andra.

Vi står ute vid huset i Lyttersta. Tomten köpte hans far 1947, och brorsan bor strax bredvid. Sjöutsik, lugn och harmoni. Kan man tro.

Men de senaste åren har det varit långt ifrån lugn och ro för Carl-Johan Kasche. Han har fört en kamp, en strid mot kommunen och de beslut han fått angående fastighetens avloppsanläggning.

Allt flöt sin stilla gång till 2015 när en tjänsteman kom ut för att kontrollera avloppsanläggningen som Kasche har. Och efter det började en mindre lustiger dans, kan Carl-Johan Kasche konstatera. Han fick ett antal (kostsamma) krav på sig att genomföra för att kommunen skulle godkänna avloppsanläggningen.

Under den tid som förflutit från första nedslaget fram tills nu har Kasche haft att göra. Han bor i Stockholm och har flera gånger fått sätta sig i bilen för att åka till sommarstället för att vara med vid inspektioner, och för att själv kolla upp och försöka motbevisa de ålägganden han fått på sig.

Vid en inspektion för någon månad sedan fick besked om att det fanns slam i fördelningsbrunnen. Och han fick ett föreläggande om att åtgärda bristerna.

— Det var inget slam. Det var lite gräs eftersom jag just hade klippt gräset.

Vidare "bedöms", enligt inspektionen, spridarledningar ha en uppåtriktad lutning. Något som inte alls stämmer, slår Kasche fast. Vilket han bevisade vid en senare inspektion genom att spola vatten genom anläggningen.

Debaclet med kommunen har medfört, förutom ett antal bilresor från Stockholm, att Kasche och fru inte har kunnat påbörja sin planerade utlandsvistelse.

9 september fick han ett beslut från kommunen som säger "Beslut om att lämna ärendet utan vidare åtgärd". Kasche berättar att han nu haft ett "givande" möte med kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S) angående ärendet.

Fotnot* Anneli Bengtsson (S) kommer att kommentera efter att ha fått information från berörda tjänstemän.

Myndighetsrapport

Havs- och vattenmyndigheten slår fast: "Tillsynsmyndighetens krav får inte vara orimliga när det gäller krav enligt miljöbalken. Nyttan av försiktighetsåtgärder ska särskilt vägas mot kostnader för att vidta dem".

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerAvlopp
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka