Flera av de berörda fastigheterna ligger nära sjön Kolsnaren, vilket gör anslutningen till kommunalt va extra angelägen. Foto:

Beslutet om kommunalt vatten står fast

Vingåker

Vingåker Sommarstugeföreningen Åsen får inte gehör för sitt överklagande av kommunfullmäktiges beslut om nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ålsätter.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Linköping. Bland annat anförde föreningen att detaljplanen inte var klar och det därför inte finns några klara tomtgränser. Det kommer i sin tur att försvåra när fastigheter ska anslutas till va-nätet.

Men förvaltningsrätten avslår överklagandet. Att föreningen i efterhand kompletterade med krav på att verksamhetsområdet skulle utökas lämnas utan hänseende eftersom kompletteringen kom in för sent.

Men frågan om verksamhetsområdets storlek har stor betydelse för föreningens medlemmar, inte minst ekonomiskt.

— I dag räknar vi med att det kommer att kosta närmare 250 000 kronor att ansluta en fastighet. Men ju fler fastigheter som ansluts ju lägre pris, säger föreningens representant Gerhard Johansson.

Han tycker att den nuvarande avgränsningen av verksamhetsområdet är svårbegriplig.

— Man undantar flera permanentbostäder och verksamheter, bland annat Ålsäters såg med ett 20-tal anställda.

— Förklaringen från Sörmland vatten är att de fastigheter som undantas kan ansluta sig frivilligt. De som ligger inom verksamhetsområdet kommer att tvångsanslutas.

Föreningen kommer inte att gå vidare till högre instans.

— Nej, det skulle bara vara att dra ut på processen, säger Gerhard Johansson.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Vingåkers kommunKommunalpolitikMiljö
Relaterat