Foto:

Sörmlands sparbank får böta

SÖRMLAND

Brister i riskhantering, styrning och kontroll gör att Finansinspektionen ger Sörmlands sparbank en anmärkning och sanktionsavgift.

Finansinspektionen bedömer att bristerna har uppkommit som ett resultat av att bankens tidigare styrelse brustit i sitt ansvar.

FI skriver på sin hemsida att "Sörmlands Sparbank har i allt väsentligt medgett de brister som FI har konstaterat och har nu vidtagit och planerat omfattande åtgärder för att rätta till bristerna. Mot bakgrund av detta finner FI att Sörmlands Sparbank ska få en anmärkning tillsammans med en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor."

Texten uppdateras.

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlands SparbankKatrineholm