En 21-årig man från Åkersberga sitter sedan fem veckor häktad, misstänkt som en av huvudpersonerna i kuppen mot Strängnäs domkyrka den 31 juli.

Utredningen leds av åklagare Reena Devgun på nationella åklagaravdelningens riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet. Nu utvecklar hon sin uppfattning om 21-åringens roll i den internationellt uppmärksammade kulturarvsstölden:

– Han är en av de personer vi misstänker har genomfört själva tillgreppet i domkyrkan.

Artikelbild

| Filippo Bassini är chef för gruppen för utredning av artskyddsbrott och kulturarvsbrott på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Stöldgodset, 400 år gamla begravningsregalier av guld och ädelstenar, saknas fortfarande. Utredningen fortsätter oförtrutet, konstaterar åklagaren – som i takt med att tiden går känner en växande oro för att den kungliga kulturskatten förstörs.

– I utredningen ligger också att ta ställning till ett värde för de här föremålen, eftersom det har betydelse för straffvärde och eventuellt skadeståndsanspråk.

Reena Devgun berättar att polisen därför bland annat, i samarbete med konservatorer och länsstyrelsen, låtit undersöka de föremål som tjuvarna lämnade kvar i domkyrkan – ett riksäpple och två spiror.

– Alla kan ju med blotta ögat se att föremålen är väldigt ömtåliga, men det vi också har sett är att det finns en skörhet som man inte kan se. Delar av föremålen är av tyg, vilket är väldigt känsligt för fukt. I synnerhet eftersom det är väldigt gammalt tyg. Det finns också emalj och det finns en risk att den spricker om det kommer in fukt bakom den.

Artikelbild

| Reena Devgun, åklagare på nationella åklagaravdelningens riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet.

Därför, menar Reena Devgun, berättar polisen gärna om stöldgodsets känslighet.

– Det finns en farhåga att föremålen inte förvaras rätt nu, oavsett om de finns i landet eller någon annanstans. Det är något man kanske inte alltid vet eller förstår, att även lite fukt kan göra stor skada. Det finns en anledning till att de här föremålen vanligtvis förvaras som de förvaras.

Artikelbild

Säkerhetsrutinerna på Strängnäs domkyrka är nu under gemensam utredning av kyrkan och länsstyrelsen, som ivrigt väntar på att den stulna kulturskatten återfinns – och svar på frågan om hur stölden kunde ske.

Utöver den 21-åring som sitter häktad tror polisen att fler gärningsmän är inblandade. Åklagaren har flera gånger ansökt om förlängd åtalstid, nu till den 26 oktober.

Kommer du även då att be om fortsatt förlängning?

– Ja, men jag kan också säga att vi inom en proportionerlig tid måste avsluta utredningen mot den man som nu sitter häktad, oaktat om vi kan knyta fler gärningsmän till brottet eller inte. Vi kommer inte heller att vänta på att godset påträffas. Vi bör ha slutfört och väckt åtal innan jul.

– Vi kommer inte att ge oss. Vi kommer att jobba med det här ärendet tills vi hittar föremålen.

Det säger Filippo Bassini, chef på polisens nationella operativa avdelnings enhet för utredning av artskydds- och kulturarvsbrott, som ingalunda har gett upp hoppet om att hitta stöldgodset.

– Vi har fortfarande inte hittat föremålen och är måna om att hitta dem. Vi arbetar intensivt med ärendet, med oförminskad styrka. Om någon har tips att lämna får man gärna höra av sig till polisen på 114 14.

Nu har det gått drygt 2,5 månader sedan regalierna stals. Vad tänker du om det?

– Jag tänker att vi måste ha tålamod. Jag kan inte lämna ut några detaljer, men vi har kommit en bit i vårt utredningsarbete. Jag ser fortfarande positivt på att föremålen kommer att återfinnas, säger Filippo Bassini.

Kan du säga något om i vilket sammanhang du tror föremålen kan komma att återfinnas?

– Det är klart det finns saker att säga, men då skulle jag spekulera. Vi behöver få in mer information. Vi har tankar, vi har vissa säkrade spår men det är inget jag vill kommunicera eller spekulera om i media just nu. Vi får återkomma när vi förhoppningsvis hittat föremålen.

Vad tror du om hur länge det kan dröja?

– Det är helt omöjligt att säga, men vi kommer inte att ge oss. Föremålen ska återfinnas.

Hur länge kan ni jobba på som ni gör nu, med tanke på preskriptionstider och annat?

– Preskriptionstider är inget vi tänker på nu. Det är fullt fokus på den här händelsen, det här brottet och på att hitta föremålen. Det är det enda vi jobbar med nu, med oförminskad styrka.

Vilka jobbar med fallet?

– Hela den utredningsgrupp som jag är chef för, sedan har vi andra specialfunktioner inom Noa som arbetar med det här. Jag vill inte gå in på exakt vilka funktioner eller antal, men det är många poliser som jobbar med det här ärendet, säger Filippo Bassini.

Begravningsregalierna saknas fortfarande. Är du orolig för dem?

– Jag är ingen expert på material, men självklart delar jag den oro som åklagare Reena Devgun uttryckt. Det är känsliga och helt unika föremål som måste behandlas och förvaras på ett varsamt och korrekt sätt.

– Vi har en uppgift att finna och förhoppningsvis kunna döma de kriminella personer som tagit de här föremålen – och förhoppningsvis återlämna dem till dess rättmätiga ägare. Det är det vi är proffs på, säger Filippo Bassini.

Preskriptionstiden för grov stöld, vilket den häktade 21-åringen på sannolika skäl misstänks för, är tio år.