Strängnäs kommun förbereder för att en solcellspark ska kunna byggas i Härad. Och inte vilken solcellspark som helst – utan Sveriges största, enligt kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M). Men han är återhållsam med informationen:

– Det finns en tanke om en sådan park och det pågår samtal. Det är jättespännande och något jag skulle vilja säga mer om. Men sådana här processer är känsliga så jag kan inte gå in på alla detaljer, säger han.

En detalj han kan avslöja är att den planerade anläggningen skulle kunna producera 10,7 gigawattimmar per år. Det är nästan dubbelt så mycket som den park som i dagsläget beskrivs som Sveriges största.

Artikelbild

– Det blir i så fall den absolut största park som finns i det här landet. Det går väl i linje med vår önskan om fossilfria transporter år 2030 och klimatneutralitet 2040. Om Strängnäs skulle få den här etableringen skulle vi, som geografisk yta, ta ett enormt kliv i våra försök att bidra till en mer hållbar plats, säger Jacob Högfeldt och syftar på en punkt i Moderaternas och Socialdemokraternas gemensamma majoritetsförklaring.

I det eventuella projektet spelar kommunen rollen som markägare. Det är Energiengagemang, ett solcellsföretag med bas i Stallarholmen, som ska stå för byggandet.

– Vi tittar på förutsättningarna tillsammans med kommunen, såväl markmässiga som elnätsmässiga och solmässiga. Projektet är bara i sin linda och det är mycket som ska till för att ett så här stort projekt ska bli verklighet, säger vd Johan Skördare.

Det är ett omkring 30 hektar stort område närmast gamla E 3, strax före militärfordonsmuseet Arsenalen från Strängnäs betraktat, som det handlar om. Att parken är synlig från motorvägen anses ha positiv betydelse.

Artikelbild

Den jordbrukare som under tio års tid har arrenderat ett 18 hektar stort markområde där har nyligen sagts upp av Strängnäs kommun. Orsaken, står det i uppsägningen, är att "arrendeområdet ska upplåtas till annan". Arrendet upphör att gälla i mars 2020.

Stiftelsen Södermanlands militärhistoriska samlingar och Strängnäs modellflygare berörs också. Ytor som Arsenalen arrenderar för exempelvis uppvisningar och provkörningar har sagts upp, det tioåriga avtalet löper därmed ut i höst. Arrendet som modellflygklubben har för sin verksamhet på Näsbyholmsfältet har också sagts upp, det upphör att gälla i mars nästa år.

Artikelbild

– Men det behöver inte vara till nackdel för oss. Tillsammans med kommunen så tittar vi nu på ett annat ställe, som nog skulle passa oss ännu bättre. Vi behöver ett platt och fritt område med slät och fin gräsmatta. Det är lite synd bara att vi lagt ner mycket jobb på att få Näsbyholmsfältet godkänt av Transportstyrelsen så att vi får flyga på upp till 600 meters höjd. Det hoppas vi få igenom på det nya stället också, säger modellflygklubbens ordförande Magnus Bernroth.

Modellflygarna har, enligt Bernroth, hållit till på Näsbyholmsfältet i omkring 20 år. Det tillhörde ursprungligen P 10 men när regementet las ner tog Strängnäs kommun över.

Artikelbild

– Underhandsbeskedet är att vi får vara kvar om det inte blir något med den här anläggningen. Vi kunde kanske få vara kvar ändå, men vårt försäkringsbolag skulle inte ersätta några trasiga solpaneler om vi skulle köra in i dem. Och det händer att modellflyg går ner i marken, säger han.

Arsenalens museichef Stefan Karlsson säger att det förs en dialog med kommunledningen, men han vill i nuläget inte säga vad diskussionen går ut på.

Artikelbild

Samtidigt som tre arrenden har sagts upp, säger Jacob Högfeldt att det är "långt ifrån färdigt" att det blir någon solcellspark i Strängnäs.

– Att vidta den typen av åtgärder är en förutsättning för att kunna vara i den här processen. Inom några månader vet vi vilka fortsatta beslut som krävs för att det här ska bli verklighet, säger han.

Artikelbild

Jacob Högfeldt konstaterar att en jordbrukare blir av med åkermark, men säger att det kommer att finnas arbetsuppgifter kopplade till markområdet även framöver.

– Man ser också framför sig en grönyta med mycket blomsterinslag, vilket skulle göra parken till en positiv hemvist för olika slags insekter. Det kanske kan uppfattas som en liten och obetydlig faktor men avsaknaden av pollinerare riskerar att bli ett monumentalt problem för jordbruket i framtiden, säger Jacob Högfeldt.

Johan Skördare från Energiengagemang kan inte i nuläget säga vad det skulle kosta att bygga en solcellspark av den storlek som nu diskuteras.

– Blir det så stort som vi har pratat om, så tippar jag på två–tre månaders byggnationstid, säger han.