Nu går det att ställa sitt barn i kö till Vårfruberga friskola, vilket görs via en länk på skolans nya hemsida. Även vårdnadshavare som tidigare i processen har anmält sitt intresse måste ansöka om en plats, upplyser skolans företrädare i ett Facebook-inlägg.

Bolaget Vårfruberga utbildning har ansökt om, och fått Skolinspektionens godkännande, att starta en fristående F–3-skola från höstterminen 2019. Enligt ansökan räknar bolaget inledningsvis med 16–17 elever per årskurs, men ska fullt utbyggd kunna ta emot 24 elever per årskurs.

Av informationen på hemsidan framgår inte om det är i nuvarande Fogdö skolas lokaler som friskolan ska ta vid, när den kommunala skolan upphör efter nuvarande läsår. Tanken är att något av Kilenkryssets bolag ska köpa fastigheten av Strängnäs kommun och hyra ut lokalerna till Vårfruberga utbildning.

På hemsidan står att styrelsen nu består av Henrik Gustafsson, Ola Larsson, Anette Sandberg, Roger Steen och Elisabet Jacobsen. Någon sådan ändring har dock inte registrerats hos Bolagsverket, utan det är fortfarande Henrik Gustafsson, Ola Larsson och deras pappor som officiellt utgör styrelsen.

Men frågor om bland annat styrelsen och lokalerna förblir obesvarade, åtminstone ett tag till. Precis som i Strengnäs Tidnings tidigare artiklar efter Skolinspektionens godkännande har företrädarna valt att inte lämna några kommentarer.

– Du kommer inte att få någon information i dag. Vi återkommer när alla bitar är på plats, säger ledamoten Henrik Gustafsson med tillägget att det bör ske "inom några dagar".