När det i november offentliggjordes att Idrottsalliansen i Katrineholm inte beviljas bidrag från kommunen hade föreningen ett möte med sina medlemsföreningar.

– Då blev det tydligt att det finns ett klart stöd för Idrottsalliansen bland föreningarna. Det förtroendet vill vi förvalta så gott vi kan och därför driver vi detta och vänder på varenda sten. Men det är en kamp mot klockan, säger vice ordföranden Martin Gustafsson om motivationen till de insatser som styrelsen ägnar sig åt för att föreningen ska leva vidare.

Exakt vad styrelsen gör vill han inte berätta, men att be medlemsföreningarna om hjälp är inte ett alternativ.

– Vi är en förening som ska finnas för medlemsföreningarna, inte tvärtom. Det finns inte på världskartan att kräva att de ska lägga tid och energi på oss i stället för sina egna verksamheter, säger Gustafsson.

Han poängterar att styrelsen har ansvar för de beslut som gjort att föreningens ekonomi inte är i balans.

– Den före detta ordföranden har gjort ett enormt jobb och varit oerhört drivande. Men beslutet ligger alltid hos styrelsen, det går inte att ta några beslut själv. Och som kommunen kommit fram till, så är det inga oegentligheter i ekonomin. Detta är absolut inte en enmansshow.

Hur är det att sitta i Idrottsalliansens styrelse just nu?

– Det är synd att påstå att det är en dans på rosor. Men vi kämpar alla av en och samma anledning – vi tror jävligt mycket på idén om idrottsalliansen. Vi kan inte bara lägga oss ned och dö. Idrotten går på knäna och vi tror att alliansen kan stötta föreningarna på ett annat sätt än vad kommunen kan, även om kommunen också behövs, säger vice ordföranden Martin Gustafsson.

Han uppger att Idrottsalliansen och kommunen inte har kommit överens om något specifikt inför Service- och tekniknämndens möte under torsdagen, men att de haft en dialog om det bästa sättet för att få Idrottens hus och Fritidsbanken att fungera.