– Men om inte verksamheten på Backavallen ska då ut om två år så måste något göras, säger Jonas Åkerström, sportchef i KVBS.

Att en bandyhall handlar om en investering av stora mått är han väl medveten om och därför var enkätsvaren inte oväntade.

– Men år 2020 går tillståndet för användandet av ammoniak ut och då måste något göras av den befintliga anläggningen, poängterar Jonas Åkerström.

En kolsyrebaserad anläggning är ett alternativt och i kombination med ett tak över Backavallen så skulle bandysporten ges en stor möjlighet att leva vidare.

– Det skulle också innebära att kommunens alla skolbarn får möjlighet att lära sig att åka skridskor, noterar Jonas Åkerström.

Enligt honom så har också representanter för kommunen sonderat terrängen för en dylik lösning.

– Från klubbens sida är vi inte intresserade av någon form av lyxbygge. Tak över huvudet kan mycket väl få bli fas ett i hallprojektet och sedan kan man gå vidare med byggnation av väggar, menar Jonas Åkerström.

Från kommunalt håll har studiebesök gjorts i Söderhamn där man tittat närmare på den hallösning som elitserielaget Broberg fastnade för.

– En lösning som på sikt kommer att innebära att driftskostnaderna sänks rejält och på lång sikt verkar en sådan lösning mycket vettig, säger Jonas Åkerström.

Återstår att se hur utvecklingen av Backvallen kommer att se ut, men redan om två år kommer ett första besked.