Bris och Riksidrottsförbundet samarbetar om en ny stödlinje för idrottsledare.

Ny stödlinje för idrottsledare

Allmänt

077-440 00 42 – det är telefonnumret till en ny stödlinje för tränare och ledare inom idrotten.

Samarbetet mellan Bris och Riksidrottsförbundet har blivit verklighet tack vare medel från Allmänna arvsfonden.

— En riktigt bra grej, tycker Jenny Johansson på Sörmlands fotbollförbund.

— Det är en vuxentelefon dit den som ringer får prata med en kurator för att få hjälp och vägledning.

Initialt har den alldeles nyligen öppnade telefonlinjen särskilt fokus på att möta nyanlända barn.

— Som idrottsledare får man ofta en nära relation till barnen och ungdomarna. Ofta har man utbildning i sin sport, men kanske inte att hantera den typ av problem som ett barn som varit på flykt har, fortsätter Jenny Johansson.

— Men självklart kan man också ringa om man ser att ett barn inte far väl på grund av andra omständigheter, som exempelvis hemförhållanden.

Telefonlinjen, som har öppet mellan klockan 9 och 12 på vardagar, och vänder sig till ledare som får vara anonyma när de ringer.

— Även barn kan behöva stöd och hjälp, men då är det i första hand Bris de ska ringa, säger Jenny Johansson.