Det är ett par år sedan tennispolarna fick idén till en padelbana i Katrineholm, detta efter ett besök i Norrköping där de provade racketsporten.

Nu har de också hittat en lokal – på Västgötagatan 18. Att det tagit så lång tid beror på sportens speciella krav med en takhöjd på sju, helst åtta meter.

– Vi får plats med en bana, men det kan vara en lagom start, säger Daniel Tillnell.

Sporten är en blandning av tennis och squash, med korta racketar utan strängar. I Spanien och Argentina har sporten växt explosionsartat. I Sverige är den på väg norrut efter att först ha fått fotfäste i Skåne. För ett år sedan invigdes den första sörmländska padelhallen i Eskilstuna. Nu står alltså Katrineholm på tur.

Fortfarande återstår en del formalia, som att få bygglov för hallen i den tidigare industrifastigheten. När väl det är klart, vilket kan ta upp till sex veckor, ska lokalen byggas om.

Trots att det blir en primitiv hall utan omklädningsrum räknar KIAB:s fastighetschef Magnus Österberg att det tar fem veckor.

Därefter kan padelplanen, en bur på 10 x 20 meter med konstgräs som underlag och glas- och gallerväggar monteras innan de första slagen kan slås.

– För vår del handlar det om en investering i planen för ungefär 300 000 kronor, säger Magnus Pettersson.

Men både han och Daniel Tillnell är övertygade om att intresset är så stort att satsningen ska bära sig och att det snabbt både kan bildas en padelförening och ett seriespel kan komma i gång.

– Bokningen blir helautomatisk via internet och vi räknar med en hyreskostnad på drygt 300 kronor per timme. Vi kommer också att ha racketar att hyra ut, säger Daniel Tillnell.

Själv fascineras han av intensiteten i spelet, men också strategin.

– I tennis handlar det om att slå hårt och döda bollarna. Men det blir också mycket spilltid när spelet avbryts för att hämta bollar, även om man är hyggligt duktig spelare. I padel, som nästan uteslutande spelas som dubbel, är det en mindre plan och ett spel där man lättare kommer i gång utan förkunskaper. Padel är en mera social sport som riktar sig till alla målgrupper.