Totalt eldningsförbud i hela länet

Ingen grillning ens på tomten – totalt förbud

Sörmland

Har du tänkt grilla till helgen? Det kan du glömma. Med ett skärpt eldningsförbud i hela länet får man inte ens grilla i den egna trädgården.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har i samråd med samtliga räddningstjänster fattat beslut om skärpt eldningsförbud. Skärpningen av förbudet gäller från den 26 juli 2018 till dess att annat meddelas, eller att grundbeslutet om tillfälligt eldningsförbud upphör.

– Det är ett bra beslut nu när det är så torrt. Även om många är trygga i att grilla på ett säkert sätt finns det de som inte är det, och då måste vi få alla att sluta göra det, säger Mattias Gårdholt, räddningschef i Västra Sörmlands räddningstjänst.

Förbudet gäller all form av eldning som avger värme, lågor och glöd, som på ett eller annat sätt överför värme till underlaget. Skärpningen innebär att det även är förbjudet att grilla på den egna tomten.

– Allt som ger en öppen låga är förbjudet, så beslutat omfattar inte elgrillar, säger Mattias Gårdholt.

I undantagsfall kan dispens sökas hos räddningstjänsten i respektive kommun.

– Om det är en akut och nödvändig åtgärd som behöver göras och som kräver öppen låga går det att söka dispens hos oss. Men man kan inte söka dispens för att man ska ha fest och vill grilla, säger Mattias Gårdholt.

Men vad händer då om man bryter mot förbudet?

– Det är en polissak. Polisen gör en anmälan och sedan är det upp till åklagaren att gå vidare med det, säger Mattias Gårdholt och berättar att fullständig information om eldningsförbudet finns på Västra Sörmlands räddningstjänst hemsida.

På lördag utlovas det regn, främst i Svealand men även andra delar av Götaland och Södra Norrland. Distrikten kan beröras av regn- och åskskurar.

– Vi skiljer på skurar och regn. Till helgen kommer de främst bara vara lokala skurar och under lördagseftermiddagen kan det även bli åskskurar. Skurarna kan dämpa brandrisken tillfälligt men det optimala vore om vi fick sammanhängande regn hellre än skurar. Om åskan sedan resulterar i blixtnedslag kommer det att i stället öka brandrisken, säger Sofie Söderberg, meteorolog på SMHI.

Läs mer om dessa ämnen

Plats/sörmlandbrandsommar