Riskgrupper uppmanas vaccinera sig inför årets säsongsinfluensa. Foto:

Svininfluensa på gång – riskgrupper uppmanas till vaccination

SÖRMLAND

Säsongsinfluensa – och svininfluensa – är på ingång. Sörmlands landsting har, som ett av två landsting i Sverige, valt ett vaccin som skyddar mot tre virusstammar – inte fyra. Vaccinet skyddar mot svininfluensa, men inte mot det virus som gjorde många sjuka förra året.

Säsongsinfluensan står för dörren och personer som tillhör riskgrupper (se faktaruta) uppmanas att kostnadsfritt vaccinera sig.

Även om det inte med säkerhet går att säga vilken variant av influensavirus som kommer att dominera i Sverige, så går det att få en fingervisning efter hur det har sett ut på södra halvklotet tidigare i år.

– Det skulle kunna vara svininfluensan, H1N1, som influensastammen kallas. Men det skulle också kunna vara H3N2, en annan influensastam som också förekommit tidigare, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i landstinget Sörmland.

En del personer som vaccinerade sig mot svininfluensa 2009 drabbades senare av narkolepsi. Men till den som eventuellt oroar sig över biverkningar av årets vaccination kommer lugnande besked.

– Skyddet mot svininfluensan har funnits med i säsongsinfluensavaccinet sedan pandemin 2009 men det här är ett helt annat vaccin. Säsongsinfluensavaccinet har getts sedan 1970-talet och det finns inga kända allvarliga biverkningar med det, säger Hervius Askling.

Även om man går och vaccinerar sig så innebär det däremot inte ett hundraprocentigt skydd mot säsongsinfluensan.

– Det är inte därför vi lägger skattepengar på att låta riskgrupper vaccinera sig. Det man vill uppnå är att skydda personer i riskgrupper mot svårare sjukdomar som innebär att man hamnar på sjukhus och får komplikationer.

Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Landstinget Sörmland. Foto:

Inför årets säsongsinfluensa har alla landsting utom två köpt in ett vaccin som skyddar mot fyra olika virusstammar. Undantagen: Värmland och Sömland där vaccinet skyddar mot tre (bland annat svininfluensan). Det som kallas influensastam B dominerade i fjol, men ingick inte i vaccinet då – och gör det inte nu heller.

– Det var olyckligt. Men eftersom de flesta drabbades av den (influensastam B) då så är vi relativt immuna mot den. Det är ett medicinskt ställningstagande från min sida.

Även om Sörmland har valt att köpa in ett billigare vaccin än de flesta andra landsting så vilar beslutet på rekommendationer från både WHO (Världshälsoorganisationen) och Folkhälsomyndigheten.

– Med den kunskapen vi har kring vilken stam som cirkulerade förra året så känner jag mig extra medicinskt trygg med att detta är ett bra val, som dessutom inte är det dyraste vaccinet.

Riskgrupper

Personer födda 1953 eller tidigare.

Alla gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 (eller tidigare om den gravida ingår i annan riskgrupp)

Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar: Kronisk hjärtsjukdom kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma

andra tillstånd som påverkar andningen (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder), kronisk lever- eller njursvikt, svårinställd diabetes.

Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Dessa riskgrupper erbjuds kostnadsfritt vaccin. Vaccineringen genomförs på den vårdcentral som du tillhör. Från och med 6 november har vårdcentralerna i länet särskilda drop-in-tider.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandSjukvård
Relaterat