Stora skillnader i kommunernas kostnader för inhyrd personal

Sörmland

De svenska kommunernas kostnader för personal som tillfälligt hyrs in är en nota på sammanlagt 1,8 miljarder 2016. Sörmland stod för 53,7 miljoner och de enskilda kommunkostnaderna skiljer sig kraftigt.

Lärare, socionomer, sjuksköterskor, socialsekreterare. Många kommuner söker med ljus och lykta efter utbildad personal. Och när de inte lyckas anställa kan alternativet bli att hyra in personal.

– Den förklaring som ligger närmast till hands när det gäller kommunerna är att de har rekryteringsproblem. Det finns ju flera bristyrken i kommunerna, till exempel socionomer, säger Tommy Isidorsson, docent i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Det skiljer många miljoner mellan Eskilstunas och Nyköpings kostnader för inhyrd personal.

Sörmlands kommuner har tillsammans hyrt in personal för 53,7 miljoner år 2016. Eskilstuna har högst nota och Nyköping, vars kostnader är 18,5 miljoner lägre, är den kommun som har lägst nota.

– Jag vet inte om jag kan förklara varför vi ligger så mycket lägre. Jag tror att vi köpt in ett fåtal socialsekreterartjänster och någon skolledare från bemanningsföretag. Men jag tror att vi klarat oss utan att behöva anlita bemanningsföretag för sjuksköterskor. Det kan ju, om jag spekulerar, vara sjuksköterskor där vi lyckats med rekrytering lite bättre än exempelvis Eskilstuna, säger Anders Stenberg, förhandlingschef på Nyköpings kommun.

Det är viktigt att försöka behålla den personal man har i staden.

Nyköpings kommun har inte bara lägst kostnad i statistiken för inhyrd personal i Sörmland, utan också lägst kostnad per invånare för inhyrd personal. Den kostnaden är 25 kronor per invånare och Flens kommun toppar den listan med 737 kronor per invånare. För Nyköpings del handlar det om att fortsätta ha så lite inhyrd personal som möjligt.

– Måste vi anlita och köpa personal så är det väldigt olyckligt, det är ju en nödsituation och ett sistahandsval skulle jag vilja säga. Det är viktigt att försöka behålla den personal man har i staden. Det gäller även att vara attraktiv och locka till sig personal till staden. Det handlar inte bara om arbetsplatsen Nyköping utan också bostadsorten Nyköping. Nu gör vi en affischkampanj i Stockholms tunnelbanor igen för att locka fler invånare och arbetskraft, säger Anders Stenberg.

Det är ju uppenbart att det beror på att vi inte får tag på folk.

Katrineholm har en kostnad på 4,3 miljoner och befinner sig på en plats mellan Nyköping och Eskilstuna kommun. Där försöker man med olika metoder för att locka till sig personal till de berörda avdelningarna.

– Vård och omsorg tar in sjuksköterskor och inom socialförvaltningen tror jag att man tar in sekreterare. Det är ju uppenbart att det beror på att vi inte får tag på folk. Men man försöker locka till sig sjuksköterskor och socialsekreterare på alla möjliga sätt. Bland annat på studieorter och mässor, säger Håkan Sundqvist, förhandlare vid Katrineholms kommun.

Under 2016 har vi behövt hyra in sjuksköterskor för att upprätta patientsäkerheten till exempel under sommaren och vid vakanser.

Eskilstuna kommun som har störst nota för inhyrd personal ser på en stor förändring inför nästa räkenskapssammandrag.

– Vi har haft inhyrd personal på ett antal förvaltningar. De största kostnaderna har varit inom Vård och omsorg, Stadsbyggnadsförvaltningen och Konsult och uppdrag som är kommunens serviceförvaltning. Under 2016 har vi behövt hyra in sjuksköterskor för att upprätta patientsäkerheten till exempel under sommaren och vid vakanser. Vi har ibland haft svårt att rekrytera sjuksköterskor och även där har vi hyrt in personal. Bedömningen är att för 2017 kommer kostnaden för inhyrd personal att halveras på Vård och omsorg jämfört med 2016, säger Indrid Sköldmo, tillförordnad HR-direktör vid Eskilstuna kommun.

Kommunernas nota för inhyrd personal 2016

Eskilstuna 19,9 milj kr (+ 4150 tkr)

Flen 12,4 milj kr (+ 4937 tkr)

Strängnäs 6,6 milj kr (- 1037 tkr)

Katrineholm 4,2 milj kr (+ 838 tkr)

Oxelösund 2,9 milj kr (- 1150 tkr)

Trosa 2,6 milj kr (+ 503 tkr)

Gnesta 2,2 milj kr (+ 367 tkr)

Vingåker 1,5 milj kr (- 617 tkr)

Nyköping 1,4 milj kr (+ 267 tkr)

+/- visar förändringen från 2015

Källa: SCB:s räkenskapssammandrag

Kostnad per invånare för inhyrd personal 2016

Flen 737 kr

Oxelösund 239 kr

Trosa 209 kr

Gnesta 202 kr

Strängnäs 192 kr

Eskilstuna 192 kr

Vingåker 164 kr

Katrineholm 123 kr

Nyköping 25 kr

Källa: SCB:s räkenskapssammandrag

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunNyköpings kommunSörmlandEkonomi