1/

Skillnaderna blev tydliga när rikspolitikerna debatterade vård på landsbygden

VAL 2018

Skiljelinjerna blev tydliga och tonen bitvis hård när riksdagens åtta partier drabbade samman i en nationell vårddebatt på Storsjöteatern i Östersund på onsdagen. Debatten sändes live på vår sajt. Här kan du se den i efterhand.

Samtliga partier hade skickat högt uppsatta rikspolitiker till onsdagens debatt, vars syfte var att diskutera landsbygden och dess specifika utmaningar när det gäller vården.

Och redan ett par minuter in i debatten stod det klart att valrörelsen har gått in i ett intensivt slutskede där partierna känner behov av att göra tydliga markeringar om var de står i förhållande till varandra.

Sjukvårdsminister Annica Strandhäll (S), tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, försvarade den sittande regeringens pågående vårdreformer och anser att fler sådana satsningar och en ännu jämnare fördelning av resurser är lösningen på många av de problem som många landsting och regioner upplever i dag.

– Vi genomför redan nu de största vårdsatsningarna någonsin men det måste till ännu större resurser. Man kan inte satsa allt på att sänka skatterna som Moderaterna vill, sa sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) och fick starka mothugg från allianspartiernas företrädare som i högre grad ser privatisering som en lösning.

Bland annat av Centerpartiets gruppledare i riksdagen, Anders W Jonsson.

– I Jämtland har vi några få privata vårdenheter som går ihop ekonomiskt, men dem försöker man radera ut när man istället borde lära sig av dem, sa han.

Från Moderaternas sida var det tydligt att den kömiljard som den förra alliansregeringen införde och syftade till att kort vårdköerna, är något som kommer att återinföras om de får regeringsmakten efter valet.

– Med hjälp av kömiljarderna halverade vi vårdköerna och det kan vi göra igen, sa moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönwall och drog ner applåder från de tillresta partikamrater som hade tagit plats i publiken.

Ett förslag som Annika Strandhäll omedelbart sågade till sina egna anhängares förtjusning.

– Kömiljarden ledde till undanträngningseffekter. Att man jagade pinnar. Vårdyrkena toppade statistiken över stress under den perioden och det vill vi inte tillbaka till, sa hon.

Debatten skulle handla om landsbygdslänens förutsättningar och skulle utgå från de personliga erfarenheter som enskilda medborgare klev upp och berättade från scenen. Men i praktiken kom flera av diskussionerna att handla om Stockholm och politikernas synpunkter på den vård som ges där. Något som debattledaren flera gånger påminde politikerna om.

Den fråga som samtliga partier var överens om var att specialistvården måste centraliseras till färre sjukhus för att säkerställa att vårdens kvalitet bibehålls.

– Det gäller att ha en stor ödmjukhet inför den här frågan. Det gäller att inom varje område se vad som är största vinsten för patienten och någon som är väldigt sjuk är säkert beredd att resa, sa Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson Anna Starbrink.

Debatten arrangerades i ett samarbete mellan Mittmedia, SVT och Sveriges Radio. Här kan du se den i efterhand:

Politikerna som medverkade

• Annika Strandhäll (S) - socialminister/sjukvårdsminister.

• Anders W Jonsson (C) - gruppledare i riksdagen/1:e vice ordf.

• Camilla Waltersson Grönvall (M) - socialpolitisk talesperson.

• Karin Rågsjö (V) - vårdpolitisk talesperson.

• Acko Ankarberg Johansson (KD) - partisekreterare och talesperson i sjukvårdsfrågor.

• Anders Åkesson (MP) - regionråd med ansvar för sjukvård, sitter i partistyrelsen.

• Per Ramhorn (SD) sjukvårdspolitisk talesperson.

• Anna Starbrink (L) sjukvårdspolitisk talesperson.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

SjukvårdVal 2018
Relaterat