• Lätt att säga ja för politikerna. Redan nu har nämligen bemanningen på förlossningsavdelningarna i länet förstärkts men problemet med hyrläkare på kvinnoklinikerna kvarstår. Foto:
1/

Politikerna lovar fler läkare till kvinnovården

Sörmland

Den extramiljard som SKL och regeringen beslutat satsa på kvinnovården i Sverige har redan gett resultat. Det menar kvinnoklinikens verksamhetschef Maja Tuuna Johansson.

– Den stora utmaningen är läkarbemanningen på kvinnoklinikerna, säger hon.

Kan du lova att anställa fler barnmorskor och gynekologer på kvinnomottagningarna så man kan få vård utan att vänta cirka 6 månader på det?

Det undrar signatur "Kvinna" på vår valsajt #kandulova. Samtliga landstingspolitiker är rörande överens om att det inte kommer vara några problem. Faktum är att redan nu får 96 procent av alla förstabesökare tid till någon av länets kvinnokliniker inom vårdgarantins 90 dagar. Och Maja Tuuna Johansson har inte hört talas om att någon patient fått vänta sex månader eller längre för att få tid hos en specialist på kvinnokliniken. Däremot görs en medicinsk bedömning redan vid tidsbokningen och beroende på vårdnivå kan patienten få tid samma dag till en specialist medan mindre akuta fall får vänta längre på en tid.

Regeringen och SKL träffade en tilläggsöverenskommelse om en extramiljard per år till mödrahälsovården och förlossningsvården under 2018-2022. Överenskommelsen omfattar 1 831 miljoner kronor för 2018 som fördelats på de olika landstingen. Exakt hur mycket pengar Södermanlands landsting fått ta del av kan inte Maja Tuuna Johansson svara på, men redan nu har man ökat bemanningen med fler barnmorskor för en säkrare förlossningsvård på BB-klinikerna. Man har även satsat på att kvinnor med avvikande cellprover ska behandlas snabbare. Ett bäckenbottenteam med syfte att minska risken för skador i underlivet i samband med förlossningar har också sjösatts.

Maja Tuuna Johansson kan inte heller avgöra om politikernas vallöften till signatur "Kvinna" kommer infrias, men höjer ett varningens finger när det gäller läkarbristen.

– Närheten till Stockholm är vårt största problem. Som specialistläkare på en kvinnoklinik är det många gånger mer lockande att arbeta på stora kliniker i Stockholm, därför tvingas vi lösa bemanningen med hyrläkare.

Kan du lova att anställa fler barnmorskor och gynekologer på kvinnomottagningarna så man kan få vård utan att vänta cirka 6 månader på det?

Moderaterna

Det råder brist på barnmorskor och gynekologer i Sverige. Vi moderater vill därför öka utbildningsplatser för t.ex barnmorskor från 300 per år till 450. Vi satsar 1 miljard (blir c:a 30 miljoner för Sörmland = ca 50 tjänster) för att förbättra förlossningsvården. Vi vill också satsa 3 miljarder kr för att korta vårdköerna. Hur mycket Sörmland får beror på hur väl man lyckas, men det skulle kunna bli 100 miljoner kr som kan användas för att anställa fler medarbetare här i vårt län.

Magnus Leivik

Gruppledare

Liberalerna

Det råder tyvärr brist på barnmorskor i Sverige. Med det sagt så vill vi locka till oss fler genom en bättre arbetsmiljö och en arbetsplats där fokus kan läggas på yrkets kärna. Vi vill skala bort onödig administration och tidsödande sidouppgifter för att frigöra mer tid där vårdpersonalen faktiskt kan vårda.

Ewa Callhammar

Toppkandidat

Vård för pengarna

Vi behöver mer vårdpersonal som har tid att ta hand om patienterna, även fler barnmorskor och gynekologer. Vård för Pengarna vill fokusera landstingets energi och resurser på huvuduppdraget, vård.

Jonas Lindeberg

Ordförande Vård för Pengarna

Vänsterpartiet

Självklart vill vi anställa fler barnmorskor och gynekologer. Vi behöver fler av dessa yrkeskategorier, eftersom vi har vakanta tjänster. Man ska inte behöva vänta i 6 månader på att få tid. Vårt parti har varit med och satsat mycket extra pengar till och för kvinnors hälsa. Vi vill ha en trygg och säker förlossningsvård och ge god eftervård. Kulturdoulor är också viktiga och införs tack vare oss.

Lotta Back

Gruppledare

Kristdemokraterna

Vi vill överhuvudtaget korta, helst ta bort, alla köer inom sjukvården. Köerna har ökat rejält under S-regeringen, och får vi makten igen så kommer vi att- igen – att kunna korta köer. Det gör vi bland annat genom att ge förutsättningar så att personal trivs, söker sig till vårt landsting och stannar. Men det är inte politiker som anställer personal, t ex läkare. Politiken ansvarar för att anställa landstingsdirektören.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Gruppledare och toppkandidat till Landstinget

Miljöpartiet

Ja, vi kan i alla fall lova att arbeta hårt för det. Vården ska överlag bli mer jämlik, och kvinnohälsan ska inte vara eftersatt. Det behövs satsningar som vi är beredda att driva på för att genomföra.

Anna Wåhlström

Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland

Sverigedemokraterna

Vi måste anställa fler personal, ingen ska behöva vänta för länge för att ta del utav vår sjukvård.

Anton Berglund

Gruppledare Landstinget Sörmland

Socialdemokraterna

Ja, att anställa mer personal för att korta väntetiderna är viktigt. Men då krävs en fortsatt socialdemokratisk regering som investerar i mer personal och inte sänker skatten för dem som tjänar mest. Den sörmländska vården ska vara jämställd och jämlik, det är av stor betydelse för oss socialdemokrater.

Monica Johansson

Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare

Centerpartiet

Gynekologer och barnmorskor är personalgrupper som vi vill att det finns fler av i Sörmland. Om de ska vara anställda i Landstinget eller verksamma i företag med landstingsavtal är för oss oviktigt. Det viktiga är att det finns resurser så att det räcker till behoven. I dag sker stor del av kvinnohälsan via privata vårdgivare i såväl Eskilstuna som Nyköping. Det finns intresse att komma till Sörmland och bedriva gynekologisk verksamhet men inte alltid att man vill ha Landstinget som arbetsgivare.

Mattias Claesson

Landstingsråd och gruppledare

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandVal 2018
Relaterat