Undersökningen av hur stor andel av befolkningen som är företagsam visar att Oxelösund ligger lägst i landet.

Oxelösund minst företagsamt i Sverige

Sörmland

Svenskt Näringslivs årliga genomgång av hur stor andel av befolkningen som är företagsam visar att Oxelösund är den minst företagsamma kommunen i hela riket.

Svenskt Näringslivs företagsamhetsrapport mäter andelen personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för företag. Enligt rapporten har Oxelösund lägst andel företagsamma personer i hela riket. Även förra året hade Oxelösund lägst andel företagsamma personer. Enligt Svenskt Näringsliv är en delförklaring att storföretaget SSAB har en dominerande ställning som arbetsgivare i kommunen.

En delförklaring till den låga företagsamheten i Oxelösund är att storföretaget SSAB har en dominerande ställning. Foto:

Eskilstuna har en låg andel företagsamma personer i förhållande till jämförbara kommuner som Örebro och Västerås.

— Kommunen kan bidra till ett ökat entreprenörskap och företagsamhet genom att till exempel tillåta LOV, relevant kravställande vid upphandlingar och ett tillgängligt, lättförståeligt samt förutsägbart myndighetsutövande, säger Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Björn Lindgren är regionchef på Svenskt Näringsliv.

Sörmland som helhet har lägre andel företagsamma människor är riket. Det gäller även för andelen företagsamma kvinnor och företagsamma unga.

— Att företagsamheten skiljer sig mellan kommuner är inte konstigt. Delvis beror det på det företagsarv som kommunen har, vissa kommuner skulle aldrig ha vuxit till dagens storlek utan sina storföretag. Det är däremot mer oroande att det är så få unga som är företagsamma i länets kommuner, säger Björn Lindgren.

Trosa, Gnesta och Strängnäs är de enda kommuner i länet som har en högre företagsamhet än snittet i landet.

— Trosa och Gnesta sticker ut i länet med en högre företagsamhet än övriga kommuner. Intressant nog speglas detta också i att företagen i dessa kommuner ger högst betyg åt kommunens företagsklimat, säger Björn Lindgren.

Andel företagare i kommunerna

Trosa: 15,8 procent (+0,1)

Gnesta: 15,2 procent (-0,2)

Strängnäs: 13,8 procent (+0,3)

Flen: 11,6 procent (-0,1)

Vingåker: 11,5 procent (+0,1)

Nyköping: 10,9 procent (0,0)

Katrineholm: 9,3 procent (-0,2)

Eskilstuna: 8,4 procent (0,0)

Oxelösund: 6,2 procent (+0,1)

Sörmland: 10,4 procent (0,0)

Sverige: 12,3 procent (0,0)

Källa: Svenskt Näringsliv.

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlandnäringsliv

Du kanske också vill läsa