Övningsbanan för bilar på Näsnaren öppnas

Kuriren för 100 år sedan

Riksdagsman Mauritz Hellberg i Karlstad har väckt en livligt uppmärksammad motion om åtgärder för inrymmande i skolundervisningen av upplysning och utbildning i levnadsvett och humanitet.

D:r Bensow i Göteborg, som undersökt tänderna på 15,000 skolbarn har kommit till det märkliga resultatet att tandrötan under krigsåren minskats med omkring 40 procent, tydligen som följd av bristen på finsiktat bröd och sötsaker.

Under denna årstid med de korta mörka dagarna behöver hemmet mer än någonsin vädras; men just då blir det vanligen sämst med vädringen. Man vill icke slösa med kakelugnsvärmen, några medlemmar av hushållet stå kanske upp sent, det finnes gamlingar eller småbarn och andra omständigheter, som göra en tillräcklig vädring svår. Och dock behöves det just i denna tid, då sjukdom förhärjar så många hem, frisk luft över allt.

Skidtävlan för barn var i söndags anordnad i Julita på initiativ av den för idrott så varmt intresserade greve Clarence von Rosen. Starten skedde från Väsby och tävlingen gick över en på sjön Öljaren utstakad triangelbana. 20 barn från den närmaste trakten voro anmälda.

Kuriren för 50 år sedan

Dagen D, den närmar sig med stormsteg. Vi menar alltså den 17 februari, sista inlämningsdagen för deklarationsblanketterna. Just nu sitter hundratusentals svenskar och jobbar med sina formulär. På affärsbyråer och likande inrättningar jobbar man för fullt liksom på länsstyrelsens taxeringsavdelning, förstås.

15 av Sörmlands 36 kommuner förordar frivillighet i kommunindelningsfrågan.

Övningsbanan för bilar på Näsnaren nordväst om Katrineholm, öppnas i morgon, fredag. Katrineholms Trafiksäkerhetskommitté har tillsammans med Katrineholms Motorklubb ordnat så att allmänheten får övningsköra under ordnade förhållanden.

Vart tog springschasen vägen? Han finns – men blir allt sällsyntare. Dagens "schas" är moped- eller bilburen.

Vingåkersvalsen – nationell T-tävling för bilar – arrangeras av SMK Vingåker nu på lördag. Första start sker kl. 17.02 i Folkets Park, Vingåker.

London. Kvinnor, som är anställda av bilfirman Ford, har gått segrande ur striden om likalön med männen.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenSörmland100 årHistorianostalgi
Relaterat