• Andel 4-åringar (%) i Sörmland med övervikt respektive fetma per barnavårdscentral år 2017.
  • Achima Care Fristaden i Eskilstuna är den barnavårdcentral som har högst andel barn med övervikt, samtidigt som vårdcentralen har lägre andel barn med fetma. Foto:
  • Barnhälsovårdsöverläkare Charlotte Nylander studier visar att övervikt och fetma bland fyraåringar inte har ökat. Något det däremot har gjort bland äldre barn. "Det är glädjande att det bromsar in bland de små barnen men vi kan inte nöja oss med 15 procent av 4-åringarna. Det är på tok för högt", säger hon. Foto:
1/

Överläkaren vill se insatser mot barnfetma – innan födseln

Sörmland

Övervikt och fetma hos fyraåringar i Sörmland är tredje högst i landet. För att vända utvecklingen krävs tidiga insatser för bättre levnadsvanor, anser överläkare Charlotte Nylander vid Region Sörmland.

– Redan innan barnen föds, eller till och med på ungdomsmottagningarna när ungdomarna kommer och söker för preventivmedel, säger hon.

Barnhälsovårdsöverläkare Charlotte Nylander och dietist Jessica Miregård vid Region Sörmland anser att folkhälsoproblemet med övervikt och fetma hos barn är något som hela samhället måste ta ansvar för.

Desto tidigare insatser, desto bättre, där samverkan och långsiktighet är nyckelorden.

I Sörmland är tolv procent av alla 4-åringar överviktiga och tre procent har utvecklat fetma. Exakt hur trenden ser ut vet de däremot inte eftersom sammanställning är landets först inom barnhälsovården. En regional sammanställning gjordes 2012 och sedan dess verkar andelen 4-åringar med övervikt och fetma inte ha ökat, men inte heller minskat markant.

– Det är därför inte så lätt att uttala sig om trender över tid, säger Charlotte Nylander.

Men siffran är på tok för hög.

– Har man övervikt eller fetma så tidigt i livet är risken hög att man bibehåller den upp i vuxen ålder, säger Jessica Miregård.

Då ökar risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck och en rad andra sjukdomar.

– Det är en enorm påfrestning på kroppens leder och organ att bära på övervikt och fetma, säger hon.

Att besvären dyker upp redan bland unga personer gör att sjukvården nu använder sig av begrepp som "epidemi" och "allvarligt folkhälsoproblem".

Enligt dietist Jessica Miregård finns det vetenskapliga belägg för att sockersötade drycker bidrar till problemen.

– Man har sett en koppling när det gäller övervikt bland barn och unga och sockersötade drycker så som läsk, saft och jos, säger hon.

Att godis och läsk intar en särställning av det allra sämsta att äta och dricka har med "tomma kalorier" att göra.

– Förutom att det är lätt att få i sig för mycket energi finns en risk för att man får för lite av annat så som vitaminer, mineraler och fibrer, säger hon.

Orsakerna till övervikt kan bero på flera saker men generellt behöver vi förändra våra kostvanor, enligt Jessica Miregård.

– Vi behöver öka intaget av frukt, grönsaker och fiber.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

BarnHälsabarn och familj
Relaterat