En gemensam överförmyndarnämnd bildades i Flen vid årsskiftet. Foto:

Överförmyndare flyttar till Flen

Vingåker/Flen

Vid årsskiftet upphörde Vingåkers överförmyndare, som ersätts av en gemensam nämnd i Flen. Tanken är att förändringen ska leda till bättre kompetens på kontoret.

Gnesta, Flen och Vingåker har tidigare haft enskilda personer utsedda till överförmyndare, som utövat tillsyn över förvaltare och gode män i kommunerna. Den 1 januari ersattes överförmyndarna med en gemensam nämnd, med bas i Flen.

– Vi blir fler anställda som kan hjälpa till och serva ställföreträdare, så att de får den service som de har rätt till, säger Arne Lundberg (S), ordförande i den nya nämnden.

Kontoret i Flen har tidigare haft drygt två heltidstjänster. Nu går man upp på fem, och ytterligare extra personal under våren när alla årsredovisningar ska hanteras.

– I Gnesta och Vingåker har de varit en eller kanske en och en halv person tidigare. Då kan man själv inse hur det blir med semestrar, ledigheter och sjukdomar, säger Arne Lundberg.

Arne Lundberg (S) blir ordförande för den nya gemensamma överförmyndarnämnden. Foto:

Det blir även lättare att få in rätt kompetens på kontoret, och bibehålla den med utbildningar tack vare den nya organisationen, menar han.

En farhåga har varit att tillgängligheten försämras i Vingåker och Gnesta när de lokala överförmyndarkontoren stänger. Men kontoret i Flen kommer att erbjuda bokade besök i de tre kommunerna, om behov finns.

– Den frågan kommer vi att lösa, och de flesta överförmyndarkontor tar sällan emot sporadiska besök. Vi har bara fått positiva signaler från ställföreträdarna i Vingåker och Gnesta, säger Arne Lundberg.

Den nya nämnden består av en ledamot från varje kommun och har sitt första möte den 8 januari. Arbetet blir inte lika snabbfotat som tidigare då en person ensam höll i rodret, men rättssäkerheten ökar å andra sidan med formella sammanträden.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

FlenGnestaVingåker
Relaterat