Viking Jonsson (S) känner sig försmådd när det gäller uppgörelsen om regionförbundets direktör-fallskärm. ""De (Daniel Portnoff och Monica Johansson) är okamratliga", säger han. Foto:

Ordkriget fortsätter mellan ledande socialdemokrater

Sörmland

Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M) fortsätter framhärda att de bara deltagit i samtal om fallskärmen för regionförbundets direktör. Viking Jonsson (S) å sin sida hävdar att det var duons initiativ att ordna en fallskärm.

Turerna kring regionförbundets direktör Cristine Dahlbom Nygrens fallskärm och hur den slöts och på vilket initiativ det var fortsätter. Ordförande för regionförbundet Viking Jonsson anser att han oförskyllt får klä skott för fallskärmen.

Han anser att ledamöterna i regionförbundets styrelse, Monica Johansson och Daniel Portnoff, är de som drivit på.

– Det var de som kallade till ett första möte i början av november, säger Viking Jonsson och hänvisar till en mejlkonversation daterad 2 november.

I ett mejl till Viking Jonsson, Jacob Högfeldt (M) - vice ordförande i regionförbundet, och Daniel Portnoff skriver Monica Johansson "Jag tycker att vi behöver träffas någon gång före AU (arbetsutskottet i regionförbundet, reds anmärkning) den 8 november för att diskutera hur vi hanterar fortsättningen av C.D".

Mötet gällde Cristine Dahlbom Nygren och var föranlett av att Moderaterna och Socialdemokraterna ville se en annan person i ledningen för de regionala frågorna än henne, säger Viking Jonsson.

– Nej, vet du vad - det kravet har vi aldrig ställt, säger Monica Johansson.

Kallade du till mötet i november?

– Under hösten bjöd jag in till samtal ett antal gånger då vi diskuterade många frågor som rörde regionbildningen. Och vid något av dessa tillfällen så diskuterade vi och kom överens om att det skulle hanteras inom regionförbundet. svarar Monica Johansson.

Daniel Portnoff säger att han bara deltagit i samtal.

Varken Portnoff eller Johansson har några synpunkter på själva uppgörelsen.

Vid årsskiftet lämnade Cristine Dahlbom Nygren arbetet som direktör. Hon ansågs inte önskvärd i den nya region Sörmland. En överenskommelse mellan hennes ombud och regionförbundets ordförande Viking Jonsson slöts, som bland annat gav henne rätt till två års­löner och ett coachstöd på 50 000 kronor. Summan betalades ut på ett bräde.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Region Sörmland
Relaterat