VRE-bakterien biter sig fast på Nyköpings lasarett. Foto:

Nya fall av bakterien VRE i Nyköping – "Den är svår att bli av med när den har fått fäste"

Sörmland

VRE-utbrottet fortsätter i Nyköping. De senaste två veckorna har flera patienter konstaterats bära på de resistenta tarmbakterierna. Alla fall har koppling till Nyköpings lasarett.

Exakt hur många fall av den antibiotika-resistenta bakterien VRE som har konstaterats de senaste två veckorna är något oklart. Två fall den senaste veckan och fyra fall veckan dessförinnan, tror divisionschefen Maria Söderkvist att det handlar om.

– Vi har två inneliggande just nu. De är sedan tidigare känt smittade, inte nyinsjuknade, säger Söderkvist.

I början av april hade 43 fall av VRE konstaterats. Med de senaste fallen är landstinget uppe i 50 fall. Smittskyddsläkaren Helena Hervius Askling ser dock positivt på situationen:

– VRE är svår att bli av med när det har fått fäste. Det ser bättre ut än man trodde att det skulle göra nu, säger hon.

VRE-bakterien i Nyköping – snabb återblick

Utbrottet av den anibiotikaresistenta tarmbakterien VRE startade på Nyköpings lasarett i februari när en smittad patient från Huddinge flyttades dit. 15 fall i veckan upptäcktes när smittspridningen var som värst.

I början av april meddelade landstinget att smittspridningen hade stannat av. De har dock aldrig sagt att den har slutat helt. VRE är en smitta som är svår att bli av med.

På lasarettet anser divisionschefen medicinsk service, Maria Söderkvist, att situationen är hanterbar.

– Jag skulle säga att vi har läget under kontroll. Vi förväntar oss fortfarande att det kan dyka upp fler patienter som är bärare, men vi ser ändå att antalet successivt har minskat, säger hon.

50 medarbetare på Nyköpings lasarett har fått extra stor utbildning i rutiner kring hygien inför sommaren. De förstärkta insatserna kring hygien och städning, som satts i gång sedan tidigare, bibehålls. När det gäller överbeläggningar finns en rekommendation att undvika det ur vårdhygieniskt perspektiv. Det förklarar smittskyddsläkaren Helena Hervius Askling:

– All typ av överbeläggning ökar risken för smittspridning, det förstår nog de flesta. Det är svårare för personalen att följa rutiner som finns för att förebygga smitta när man har överbeläggningar.

Samtidigt finns det andra aspekter:

– Ibland måste man ha överbeläggningar av medicinska skäl. Om en patient är svårt sjuk måste vi ta emot den. Det blir en orimlighet att stoppa vissa former av vård.

Så fungerar bakterierna

Enterokocker förekommer naturligt i vår tarmflora som bakterier, och vankomycinresistenta enterokocker (VRE) är bakterier har som utvecklat resistens mot antibiotikapreparatet vankomycin.

VRE smittar genom direkt eller indirekt kontakt, via händer och ytor som ofta vidrörs, främst på toaletter och badrum men också till exempel via lysknappar, ledstänger och handtag. För att man ska bli bärare måste VRE komma in via munnen.

Källa: Landstinget Sörmland.

Vid vissa smittor måste man stoppa överbeläggningar. Enligt Hervius Askling är det inte aktuellt i Nyköping just nu.

Hon förklarar vidare:

– I den bästa av världar skulle man ha tillräckligt med vårdplatser och personal och möjlighet att vårda alla patienter som behöver det.

Maria Söderkvist förklarar att smittade patienter kan vårdas i egna rum, där man kan sköta den "basala hygienen", på avdelningar som har överbeläggningar.

– Det handlar mer om vilken kontroll vi har på smittolägen. Vi har dragit i handbromsen för överbeläggningar när vi har flera fall där vi inte vet hur smittan har överförts.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetLandstinget SörmlandNyköpingNyköpings lasarettSjukdomarVRE-utbrott
Relaterat