Foto:

Ny undersökning oroar: Nazistisk aktivitet ökar i länet – rekordsiffror för Sörmland

Sörmland

Tidningen Expo, som granskar extremhögern, har presenterat sin årliga sammanställning av aktivism inom den svenska rasideologiska miljön. Siffrorna visar på en oroande utveckling, skriver Expo. Ökningen är markant i hela landet – Sörmland är inget undantag.

Expos årliga sammanställning har genomförts sedan 2008, och ger en fingervisning av mobiliseringsförmågan bland nazistiska och fascistiska grupper i Sverige.

Expo har sammanställt uppgifter utifrån fyra kategorier – antalet organisationer som genomfört aktiviteter, antalet aktiviteter, den geografiska spridningen och form av aktiviteter. Sett till aktivitetsformerna handlar det om åtta olika typer, bestående av bland annat propagandaspridning, kampförberedande, föredrag och demonstrationer.

Av alla de högerextrema grupperingar som listas i undersökningen sticker nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ut ordentligt. Totalt under 2017 genomfördes 3660 aktiviteter av olika högerextrema organisationer i Sverige – NMR stod för 3446 av dessa.

Enligt Expo har NMR skjutit fram sina positioner sedan det senaste toppåret, 2016 (då totalt 2758 aktiviteter). En förklaring uppges vara ett utökat fokus på nyrekryteringar.

Antal aktiviteter hos NMR 2015-2017

2015: 1712 aktiviteter

2016: 2758 aktiviteter

2017: 3445 aktiviteter

Källa: Expo

För Sörmlands del visar undersökningen på en oroande utveckling. 2016 uppgick antalet nazistiska aktiviteter (alla organisationer inräknade) till 50 stycken. Under 2017 har siffran vandrat upp till 183.

Det handlar huvudsakligen om propagandaspridning – klistermärken, klotter och utdelning av flygblad – men också om kampförberedelse och manifestationer.

Antal rasideologiska aktiviteter i Sörmland 2015-2017

2015: 20 aktiviteter

2016: 49 aktiviteter

2017: 181 aktiviteter

Källa: Expo

(siffrorna anger aktiviteter från alla högerextrema grupperingar som Expo granskat)

Läs mer om dessa ämnen

HögerextremisterNazismSäkerhetspolitik