Tidningskoncernen NTM tar över de sörmländska dagstidningarna. På bilden, som togs i samband med tillkännagivandet av parternas letter of intent i september, ses Sören Axelsson, ordförande i Eskilstuna-Kuriren AB och Sörmlands Media AB, Lennart Foss, koncernchef NTM, och Jimmie Näslund, vd och koncernchef Sörmlands Media. Foto:

Mediekoncernen NTM blir ny ägare till Katrineholms-Kuriren

Sörmland

Mediekoncernen NTM blir ny ägare till Sörmlands Media, och övertar därmed de sörmländska tidningarna Katrineholms-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning. Affären omfattar även tryckerierna Ektab i Eskilstuna och Österbergs i Nyköping.

Sörmlands Medias nuvarande ägare, Eskilstuna-Kuriren AB, och den nya ägaren NTM tecknade redan i september en avsiktsförklaring, ett så kallat letter of intent. Nu fullföljs affären, och Sörmlands Media överlåts till NTM.

– Vi känner oss mycket nöjda med att vi nu har kunnat slutföra denna affär. Med den tryggar Eskilstuna-Kurirens stiftelse den fortsatta utgivningen av våra tidningar, säger Anders Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens Stiftelse.

– Genom att vi konsoliderar oss med de övriga tidningar som ingår i NTM-koncernen stärker vi också de gemensamma förutsättningarna att bedriva fortsatt granskande kvalitetsjournalistik, fortsätter Anders Frostell.

Anders Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens Stiftelse. Foto:

Den nya ägaren NTM ser förvärvet av Sörmlands Media som något som stärker koncernen som helhet.

– Vårt förvärv av Sörmlands Media är bra för lokaljournalistiken och lokalmedia i Sverige och med de sörmländska verksamheterna i vår koncern blir vi ännu starkare och bättre rustade att hantera alla de utmaningar som finns, säger NTM:s koncernchef Lennart Foss.

Affären genomförs genom att Eskilstuna-Kuriren AB får en ägarandel i NTM, samt en kontantdel.

I samband med att NTM övertar Sörmlands Media väljer Jimmie Näslund, nuvarande koncern-vd för Sörmlands Media och Eskilstuna-Kuriren AB, att lämna sitt uppdrag. Han fortsätter dock som vd till dess att affären formellt är slutförd.

– NTM och Sörmlands Media är en perfect match och jag ser fram emot att följa deras gemensamma resa från sidan. Jag har trivts oerhört bra i Sörmland och är stolt över att jag och mina medarbetare tillsammans har rustat våra tidningar för att möta framtidens läsare och annonsörer. Mitt beslut att inte följa med i affären är dock taget helt på familjemässiga grunder. Jag har veckopendlat mellan Örnsköldsvik och Eskilstuna i snart fyra år och det börjar ta ut sin rätt, säger Jimmie Näslund.

– Det är tråkigt att Jimmie väljer att lämna företaget, men jag förstår hans skäl och önskar honom lycka till i framtiden, säger Lennart Foss. Vi räknar med att ha en ny lösning på ledarfrågan i Sörmlands Media inom kort.

Under förutsättning att Konkurrensverket godkänner affären övertar NTM verksamheten i Sörmlands Media vid kommande årsskifte.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna-KurirenKatrineholms-KurirenStrengnäs TidningSödermanlands NyheterSörmlandsMedia
Relaterat