Avgående landstingsrådet Anna Wåhlström (MP) har rätt till omställningsstöd efter bara ett år som heltidspolitiker. Foto:

Landstingspolitiker kan få 150 000

SÖRMLAND

Den 1 augusti fjol valdes Anna Wåhlström (MP) till landstingsråd. Den 9 september i år röstades hon bort av väljarna. Ett år som landstingsråd ger henne rätt till 150 000 kronor i så kallat omställningsstöd.

Så är landstingspolitikernas regler. Har du haft ett uppdrag på minst ett år har du som politiker, minst 40 procent av heltid krävs, rätt till tre månaders omställningsbidrag. För varje år du innehaft uppdraget utbetalas tre månader, det vill säga har du verkat i fyra år har du rätt till tolv månaders omställningsbidrag, åtta år – två år och tolv år – tre år, vilket är maximalt.

Första och andra året betalas 85 procent av den tidigare lönen, arvodet, ut. Tredje och sista året 60 procent.

Omställningsstödets syfte är att "stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete". Flera av politikerna är tjänstlediga från sina ordinarie arbeten.

Anna Wåhlström valdes sommaren 2017 till nytt folkhälso- och miljölandstingsråd efter att partikamraten Ann-Sofie Jacobsson meddelat att hon slutar för att återvända till jobb inom vården.

Anna Wåhlström övertog även Jacobssons lön, i dag 58 860 kronor i månaden.

Det preliminära valresultatet visar att MP åker ur landstinget. Det ger Wåhlström rätt att söka omställningsstöd för tre månader á närmare 150 000 kronor från årsskiftet.

– Jag tänker inte så, det första är att jag ska söka jobb, säger hon.

Anna Wåhlström arbetade innan hon blev heltidspolitiker som MP:s politiska sekreterare med 39 240 kronor i månadslön.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandPolitikVal 2018
Relaterat