• Att lyfta fram fler människor med utländsk härkomst som förebilder skulle kunna öka motivationen bland utrikes födda att rösta, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mdh.
  • Nästan var tionde röstberättigad till kommunvalet i Eskilstuna är utländsk medborgare. Foto:
1/

Lägre valdeltagande bland utländska medborgare

Sörmland

Andelen utländska medborgar som får rösta i kommunvalen i höst varierar stort i landet. I Sörmland pendlar siffran mellan fem och tio procent.

– Generellt är valdeltagandet bland utrikes födda betydligt lägre än bland inrikes födda, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola, till nyhetsbyrån Siren.

Cirka 578 000 utländska medborgare, motsvarande sju procent av de röstberättigade kan rösta i kommunvalen i höst. Det visar siffror från Statistiska centralbyråns (SCB) som Siren sammanställt. Till denna grupp hör EU-medborgare samt islänningar och norrmän som är folkbokförda i en svensk kommun. Men också övriga utländska medborgare som varit folkbörda i landet i tre år.

Bland de sörmländska kommunerna (se tabell) har Flen högst andel med tio procent. Lägst andel har Gnesta med fem procent. Men variationerna i landet är betydligt större än så. Toppar listan gör Haparanda där 27 procent av de röstberättigade till kommunvalet är utländska medborgare. Lägst siffra återfinns i Öckerö med 2 procent.

Men den här gruppens benägenhet att gå till valurnorna är långt ifrån lika stor som bland inrikes födda.

Enligt Mehrdad Darvishpour beror valdeltagandet bland utländska medborgare på en rad faktorer. Till det som avgör hör om personen kommer från ett demokratiskt samhälle eller diktatur, hur länge man har bott i Sverige men också socioekonomiska förhållanden. Brist på kunskap om valet är en annan viktig aspekt, liksom hur delaktig man känner sig i samhället.

– En kombination av att sprida mer kunskap, ett klart inkluderande antidiskrimineringsbudskap och att lyfta fram fler människor med utländsk härkomst som förebilder skulle kunna öka motivationen bland utrikes födda att rösta, säger Mehrdad Darvishpour till Siren.

Rösträtt i kommunala val

Rösträtt till kommunfullmäktige har den som:

• är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen

• är medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen eller

*• är medborgare i något annat land än de uppräknade ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen samt är folkbokförd i kommunen.

Källa: Valmyndigheten.

Röstberättigade utländska medborgare

Så här stor andel av de röstberättigade vid kommunvalen i Sörmland är utländska medborgare.

Eskilstuna: 9 procent

Flen: 10

Gnesta: 5

Katrineholm: 6

Nyköping: 6

Oxelösund: 9

Strängnäs: 6

Trosa: 6

Vingåker: 6

Läs mer om dessa ämnen

Mälardalen högskolaPolitik