Kuriren för 100 år sedan

Sörmland

Utdelningen av klädkort är nu i gång. Hittills har livsmedelsnämnden beviljat ett 25-tal kort.

Totalkostnaden för fattigvården i Katrineholm under 1917 - första stadsåret - utgjorde kr. 36,461:23 eller kr. 1:57 pr person och dag.

Hr. Hj. E. Nelson i Katrineholm har antagits till redaktör för högerorganet Västmanlands Allehanda i Västerås från den 15 juni.

Hr N. efterträdes i Katr. T. av redaktionssekreteraren i Sörmlandsposten Artur Södermark.

Världskriget: Den tyska långskjutande kanonens bombardemang av Paris började den 23 mars och har sedan upprepats 20 gånger. Det har till mitten av denna vecka krävt 354 offer, av vilka 118 blivit dödade och 236 sårade.

ANNONS: Bokbindarnas lotteri bjuder på följande högre vinster:

15,000 kr. Lantegendomen Bromma i Västra Vingåker, Södermanlands län. 15 tlnd bördig åker, 23 tlnd skog oc ängsmark. Bostadshus byggt 1915

10,700 kr: Fri bostad i Stockholm för all framtid. Två rum och kök, Helenborgsgatan 7, 2 tr. Härligt läge. Nutida bekvämligheter.

7,960 kr: Fullständigt möblemang till tre rum.

4,550 kr: Skärgårdskryssare (22 kvm.) av furu och mahogny.

4,000 kr: Rikhaltig uppsättning lantbruksredskap till ett 50 tunnland åkerbruk.

Lotteriet anordnas till förmån för Svenska Bokbindareförbundets tuberkulosfond, som är hårt anlitad på grund av lungsotens svåra härjningar inom denna kår.

Kuriren för 50 år sedan

Vad tycker allmänheten om postnummer? – Tydligen bra, säger postmästare Bengt Jerninger i Katrineholm. Han har bara goda erfarenheter att förtälja om allmänhetens postnummerskrivande.

Rivningstomten där Tinghusgården i Sköldinge låg har nu röjts upp och planats av. Tomten ska förses med en enkel lekplats samt några parkeringsplatser, enligt vad kommunalnämnden i Sköldinge föreslog vid sammanträde i onsdags. Man vill anvisa 3.000 kronor för ändamålet, och lekplatsen ska komma till stånd omgående.

Nio programkvällar bjuder Folkets Park i Katrineholm på den sommar som stundar. Traditionellt inleder man säsongen Valborgsmässoafton, då man gästas av popgruppen Tom, Mick och Maniacs. För premiärdansen svarar Rolf Roberts orkester.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat