Kuriren för 100 år sedan

Sörmland

Till disponent och fabrikschef vid Carl Fredriksons träförädlingsaktiebolag i Katrineholm är utsedd fabrikens mångårige verkmästare hr Emil Olsson.

Potatiskort skola införas i Valla.

Katrineholms livsmedelsnämnd meddelar genom annons i dagens nummer, att den för att skaffa underlag för en ransonering av mjölken från och med om fredagen i respektive mjölkaffärer tillhandahåller ett antal anteckningsblanketter, avsedda att av kunderna noggrant ifyllas. För oriktiga uppgifter eller anteckning i flera affärer varnas.

F. H. K. ämnar tillgodose de av läkarna framförda kraven på extra kaffetilldelning åt sockersjuka.

Rapphönsstammen i norra Östergötland är numera på grund av de stränga och snörika vintrarna om ej helt och hållet utdöd så dock så starkt decimerad att om ej inplantering av rapphöns äger rum på några år man ej kan tänka på någon rapphönsjakt där.

Sex personer, tilltalade för ocker med sockerkort, dömdes på tisdagen av Norrköpings rådhusrätt att böta 15 kr. var och en sjunde 30 kr.

Val till folketinget - Danmarks andra kammare - förrättades i måndags för första gången efter den nya grundlagen av år 1915. Enligt denna lag ha även kvinnorna rösträtt.

Valdeltagandet var mycket livligt. Man och hustru kommo tillsammans.

Kuriren för 50 år sedan

Den 21 december 1965 rasade taket på Vingåkers nya sporthall vid Vidåkersskolan. Vem som skall betala återuppförandet är ännu inte avgjort, då skiljedomen dragit ut på tiden. Vid det slutsammanträde som hölls på onsdagen i Stockholm meddelades dock att något ytterligare uppskov inte skulle begäras, varför dom kommer att meddelas före den 1 juli 1968.

– På annandag påsk hade vi en kompakt kö av cirka 20.000 fordon genom Sörmland. Om några år har vi det varje veckohelg och om tio år har vi samma kö även vardagar. Den mörka bilden av Sörmlands vägnät lämnade vägdirektör Nils Lenas inför länets planeringsråd i Nyköping på onsdagen.

I samband med Nyhemsdagen söndagen den 19 maj kommer Nyhemsskolan i samarbete med KK också att ge ut en egen tidning, Nyhems-Kuriren. Tidningen kommer att gå som bilaga i KK fredagen den 7 maj.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat