• Eskilstuna-Kurirens granskningar visar att flera ungdomar som radikaliserats vid en lokal moské rest iväg till inbördeskriget i Syrien. Foto:
  • Ewa Spasowski, Eskilstuna kommuns samordnare mot våldsbejakande extremism, är helt beroende av information från Säpo och polisen för att hålla koll på enskilda individer i den radikaliserade jihadistmiljön. Foto:
  • Polischef Mikael Backman menar att såväl polis som kommun måste acceptera att Säpo informerar övriga myndigheter när säkerhetspolisen anser att de behöver kunskapen. Foto:
1/

Kommunen eller lokalpolisen vet inte vart jihadisterna har tagit vägen

Eskilstuna

Minst 100 jihadistresenärer har återvänt och lever i Sverige, enligt forskare vid Försvarshögskolan. Men i deras svenska hemkommuner vet man nästan ingenting om återvändarna. All kunskap finns hos Säpo och informationen är hemlig.

— Vi har fått information om att ett fåtal personer från Eskilstuna rest och återvänt. Och att ingen av dem ska finnas i Eskilstuna just nu, säger Ewa Spasowski som är samordnare mot våldsbejakande extremism vid Eskilstuna kommun.

En liten skara ungdomar kopplade till al-Rahmanmoskén i Eskilstuna uppges ha rest till inbördeskriget i Syrien, enligt polisen.

Men detaljkunskapen om var krigsresenärerna finns och hur farliga de anses vara finns hos Säpo, och där stannar den oftast tills säkerhetstjänsten anser att någon annan myndighet behöver känna till den.

Något som bland annat den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har varit kritisk till.

— Det är bara Säpo som kan uttala sig om hur farliga återvändarna är. Bara de vet vilka individerna är. Det vet inte vi, sa Yassin Ekdahl, kommittésekreterare hos nationella samordnaren till SvD förra veckan.

Liknande kritik mot Säpo finns även lokalt i Eskilstuna.

— Vi rapporterar till dem och sedan vet vi inte vad som händer med informationen. Det kommer inte mycket tillbaka till oss inte, säger en polis i Eskilstuna som väljer att uttala sig anonymt.

För en vecka sedan släppte Försvarshögskolan en kartläggning som uppger att cirka 100 jihadistresenärer, som lämnat Sverige under åren 2012-2016, har återvänt till landet igen. Samtidigt gick Säpo ut med uppgiften att antalet jihadistsympatisörer i Sverige måste räknas i tusental.

Kurirens egna granskningar visar att minst fyra unga män lämnade Eskilstuna för att resa till inbördeskriget i Syrien de senaste två åren. Av dem är en död och ytterligare en uppges ha dödats enligt obekräftade uppgifter.

Vad som hänt med de övriga två är okänt. Likaså var de befinner sig idag. De två är bröder, 20 respektive 17 år gamla.

Att döma av de inlägg i sociala medier, som gjordes i samband med deras avresa, anslöt de sig till al-Qaidas syriska gren Nusrafronten när de nådde det krigshärjade landet.

Ewa Spasowski vill inte gå så långt som att rikta kritik mot Säpo, men hon skriver under på att informationen som kommer tillbaka är få och saknar detaljer.

— När det kommer till återvändare så är det bara Säpo som har mandat. Kommunerna blir helt beroende av information från dem för att kunna jobba med återvändare, säger Ewa Spasowski.

Informationen lämnas från Säpo till polisledningen i region öst, där Sörmland och Eskilstuna ingår.

Mikael Backman, som är chef över polisen i Sörmland, menar att alla bör kunna känna sig trygga med att Säpo håller koll, även om informationen till stora delar är hemlig.

— Exakt hur informationen hanteras kan vi inte gå in på av sekretesskäl. Jag känner förtroende för att Säpo håller koll på återvändarna, säger han.

Han lyfter fram den hotbild mot Eskilstunas skolor, som fick kommunen att överväga att ställa in skolavslutningen, som exempel.

— Det ser jag som ett typfall på väl fungerande samarbete mellan kommunen och polisen, säger Mikael Backman.

Några dagar före skolavslutningen fick en gymnasieskola i Eskilstuna en varning om att en 19-årig elev diskuterat planer på att attackera studentfirandet vid skolavslutningen.

Skolan larmade polisen som fått uppgifter om att 19-åringen verkade ha genomgått en radikalisering. Man rådde därför kommunen att förbereda sig på ett inställt studentfirande.

19-åringen greps och förhördes. Inga brottsmisstankar kunde styrkas och pojken omhändertogs av socialen som LVU-placerade honom på annan ort, eftersom han bedömdes kunna skada sig själv och kanske andra. Skolavslutningen hölls som planerat.

Jens Pedersen är chef för polisens lokala underrättelseavdelning. Det är till hans avdelning Säporapporterna kommer.

Han delar Mikael Backmans syn på kritiken, men bekräftar också att polisen lokalt inte har dagsfärsk information om var krigsresenärerna befinner sig efter att ärendena lämnats över till Säpo.

— Jag kan inte svara exakt på var de befinner sig. Men kommer det en återvändare med koppling till vårt område känner jag fullt förtroende för att vi skulle få veta det av Säpo, säger Jens Pedersen.

Så många reser till krigen

Under åren 2012-2016 beräknas fyra personer från Eskilstuna ha rest till kriget i Syrien. Två av dem var minderåriga.

Under samma period ska en person ha lämnat Katrineholm.

Som jämförelse uppskattas 25-30 personer ha lämnat Örebroförorten Vivalla samma period. 65-70 personer har lämnat Stockholm.

Cirka 90 personer från Göteborg och 25-30 personer från Malmö beräknas ha åkt på Jihadresor.

Källor: Försvarshögskolan, polisen och Eskilstuna-Kurirens arkiv.

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunapolis terrorismvåldsbejakande jihadister