Inne på länsstyrelsen ser det just nu ut som en scen i tv-serien House of cards. 30 personer ingår i räknegruppen som kontrollräknar alla röster och personröster innan en kontrollgrupp tar vid och kontrollerar resultaten, samt alla avvikelser som räknegruppen rapporterar om. På fredag klockan 11.00 ska Sörmlänningarnas val till riksdagsvalet vara registrerat på valmyndigheten.

Här avgörs valrysaren

Sörmland

Ett femtiotal personer på länsstyrelsen arbetar just nu med att kontrollräkna sörmlänningarnas röster. Drygt 660.000 valsedlar ska dubbelkollas innan vi får ett slutgiltigt besked om utgången av valet – något som får ta max två veckor.

– Är den här valsedeln giltig?

En av de 30 valarbetarna som ingår i räknegruppen, som just nu kontrollräknar hela länets valsedlar på länsstyrelsen, håller upp en röstsedel där hela den högra kanten är avriven. Rebecka Klaréus är valsamordnare på länsstyrelsen och ingår i den tre man stora valstaben som har till uppgift att kontrollera att kontrollräknarna gör sitt jobb.

Hon är osäker om den trasiga valsedeln är giltig och söker upp juristen Erika Wikström-Liss som också ingår i länsstyrelsens valstab. Juristen tvekar men efter en grundlig diskussion beslutar man att godkänna valsedeln.

– Regeln om märkning av valsedlar är till för att skydda individens val. Kan man härleda en röstsedel till en person blir den ogiltig. En klassisk ogiltighet är att skriva sitt eget namn på valsedeln och kanske skriva vem man röstat på. Då blir den ogiltig direkt, säger Rebecka Klaréus.

I hela Sörmland finns det totalt 169 valdistrikt och i samma stund som vallokalerna stängde på söndagskvällen, satte valarbetare i respektive vallokal i gång att räkna fram ett preliminärt valresultat. Därefter skickades valsedlarna till kommunhuset där en valnämnd kontrollerade att alla valsedlar kommit in, samt protokollförde de preliminära resultaten. Under måndagsmorgonen transporterades alla valsedlar till länsstyrelsen för kontrollräkning och registrering och senast på fredag klockan 11.00 ska riksdagsrösterna vara inregistrerade hos valmyndigheten. Därefter börjar rösterna till kommunerna och landsting att kontrollräknas.

– Med tre valkassar från varje distrikt blir det väldigt många valsedlar. Även om vissa valsedlar ogiltigförklaras, brukar inte de preliminära resultaten skilja sig så mycket från slutresultaten.

På onsdag väntas utlandsrösterna anlända till valnämnden på stadshuset, även de valsedlarna kommer följa samma rutiner och dubbelkontrolleras av räknegruppen och kontrollgruppen innan de kan registreras på valmyndighetens hemsida.

– Slutresultaten bör vara klara 14 dagar efter valdagen, men förhoppningsvis är vi klara tidigare.

Fördelning av mandat

Länsstyrelsen bedömer alla valsedlar. De bedömer valsedlarna som giltiga eller ogiltiga. I vissa fall räknas inte personrösterna utan blir en röst på partiet i stället, exempelvis om en det finns fler personvalskryss än ett på en valsedel.

När räkningen av alla röster och personröster är klar upprättar länsstyrelserna ett protokoll över rösträkningen och rapporterar till Valmyndigheten.

Därefter fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna i riksdagen och utser ledamöter och ersättare.

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige gör länsstyrelsen mandatfördelning samt utser ledamöter och ersättare.

Det slutliga resultatet för riksdagsvalet fastställs cirka en vecka efter valdagen, och till kommun och landsting senast två veckor efter valdagen.

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingVal 2018