• Nu är tandvård gratis för alla upp till 23 års ålder. Ungefär 93 procent av alla 23-åringar i länet, omkring 2800 personer, är i dagsläget registrerade hos Folktandvården. Foto:
  • Petra Ankarsteen, 19 år, tycker att det känns tryggt att inte behöva betala för tandvård. Foto:
  • Christer Stenvinkel, vårdutvecklingschef på Folktandvården Sörmland tror att den höjda åldersgränsen kommer att ge effekt. Foto:
1/

Gratis tandvård till 23 års ålder: – Petra, 19 år: "En trygghet att veta att man inte behöver betala"

Sörmland

Ekonomin ska inte avgöra om unga går till tandläkaren eller inte. Från och med årsskiftet är tandvård därför avgiftsfritt för alla upp till 23 års ålder.

– Det är jättebra för dem som annars skulle strunta i det och för dem som behöver motivation och då vet att det är gratis, säger 19-åriga Petra Ankarsteen.

Tandvård är numera avgiftsfritt för alla upp till 23 års ålder. Det är en nyhet för Petra Ankarsteen, som fyller 20 år i år.

– Men det är ju jättebra, det är såklart positivt. Det är så mycket annat just i den här åldern som man ska komma i gång med. Man ska klara mycket själv och betala mycket. Det är en trygghet att veta att man inte behöver betala för tandvård, säger hon.

Att unga vuxna kan ha en ansträngd ekonomi är någonting som regeringen har tagit fasta på. Enligt socialminister Annika Strandhäll är det få under 23 år som har fasta anställningar i dag. Många studerar och jobbar på osäkra kontrakt. Då ska inte ekonomin göra att unga väljer bort att ha koll på och ta hand om sina tänder, anser socialministern.

Petra Ankarsteen bor i Katrineholm och får, som alla andra ungdomar som är inskrivna hos Folktandvården, en kallelse varje år för en koll av sin munhälsa.

– Jag går till tandläkaren, det är klart att det kan vara lite obehagligt och det är inte någonting jag är jättevan vid. Men jag har aldrig heller haft några dåliga erfarenheter. Men det är viktigt att gå till tandläkaren, säger hon.

För de ungdomar som skulle välja bort en tandläkarkostnad på grund av ekonomin tror Petra Ankarsteen att den höjda åldersgränsen för gratis tandvård är väldigt positiv.

– Det är jättebra för dem som annars skulle strunta i det och för dem som behöver motivation för att gå till tandläkaren och då vet att det är gratis, säger hon.

Under de senaste åren har omfattningen av den avgiftsfria ungdomstandvården stegvis höjts från 19 till 23 års ålder.

Grunden för att ha bra tänder hela livet är regelbundna besök och koll på sina tänder. Målet med att höja åldern steg för steg är att säkerställa att unga fortsätter att gå till tandläkaren också när de börjat jobba och plugga.

Christer Stenvinkel, vårdutvecklingschef på Folktandvården Sörmland tror att den höjda åldersgränsen kommer att ge effekt.

– Den här åldersgruppen, de som är födda 1996, har kommit tidigare i stor omfattning, så det finns ingen anledning att tänka att de skulle sluta komma nu. Det här ger dem möjlighet att fortsätta bygga upp en bra munhälsa framåt i livet. Man måste givetvis komma på besöken också, säger Christer Stenvinkel.

Han berättar att det i dagsläget är cirka 2 800 23-åringar registrerade hos Folktandvården. Det motsvarar ungefär 93 procent av alla 23-åringar i befolkningen. 35 procent av dem är kariesfria och 66 procent är kariesfria på tändernas sidoytor.

Enligt Socialstyrelsen har tandhälsan bland den vuxna befolkningen har förbättrats över tid. Sedan 2009 har antalet ej intakta tänder för personer i åldern 22–65 minskat med 2,8 tänder samtidigt som antalet kvarvarande tänder varit relativt stabilt.

– Om jag tillåter mig själv att jämföra 25-30 år bakåt i tiden, då jag började somt tandläkare, så är det betydligt fler nu som är måna om sina tänder. Dels har det med en allmän hälsotrend att göra, munnen och tänderna kommer med på köpet. Sen finns det en risk att en del av kosten som nu bedöms som nyttig, inte heller är bra för tänderna, till exempel mycket syrlig frukt. Så det gäller att balansera det där, säger Christer Stenvinkel och påpekar att den egna tandvården ger den största effekten för en god munhälsa.

– 95 procent av all tandvård sker i badrummet.

Av de cirka 2 800 inskrivna i länet, bedömer Christer Stenvinkel att det är ett par hundra unga vuxna som har de största behoven, och därmed störst nytta av att få gå avgiftsfritt ett år till hos tandläkaren.

– De som har stora behov av specialisttandvård, de har längre tid på sig nu och behöver inte ha så bråttom att bli klara med en behandling. Det kunde annars bli ett problem, att patienten inte hann göra klart en behandling, till exempel på grund av tillväxt.

I övrigt menar Christer Stenvinkel att tandhälsan är ganska jämlik, när det gäller åldersgruppen födda 1996.

– Det är inga stora skillnader. Det är i de lägre åldrarna som utmaningarna finns.

Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Sörmland, gläds åt den höjda åldersgränsen för avgiftsfri tandvård. Ett högkostnadsskydd för tandvården är partiets mål men Lotta Back hoppas också att gränsen för avgiftsfri tandvård ska flyttas ännu högre upp inom en snar framtid.

– Det borde gå snabbare än vad det gör nu, men det går nog inte att genomföra en stegvis förändring snabbare än så här, och anledningen till det handlar inte bara om ekonomi utan om att tandvården inte har möjlighet att möta upp, tandläkarna har sagt ifrån. Det är en lång bit kvar att gå, men det händer i alla fall någonting, säger Lotta Back.

Enligt Christer Stenvinkel är Folktandvården redo att möta behoven från 23-åringarna. En förändring som däremot tog Folktandvården med överraskning förra året var de ungefär 2 000 patienter som kom över från privata tandläkare, efter införandet av LOV. Hårdare krav infördes då på privata tandläkare i Sörmland, bland annat kring tillgänglighet på mottagningarna. De som inte klarade kraven fick ingen ersättning för patienter under 23 år, vilket innebar att berörda familjer fick byta tandläkare för fortsatta avgiftsfria besök för sina barn.

– Men det håller vi på och jobbar ikapp och vi räknar med att ligga i fas om några månader. Den stegvisa åldershöjningen har vi vetat om länge, så vi är helt med på det, säger Christer Stenvinkel.

Tandvård när du är över 23 år

För dig som fyller 24 år 2019 slutar tandvården att vara kostnadsfri i de flesta landsting, men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla. Oftast kan du fortsätta få kallelser till undersökningar även efter att du fyllt 24 år. Annars måste du själv beställa tid hos en tandläkare eller tandhygienist.

Det ekonomiska bidraget i tandvårdsstödet består av två delar:

Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är.

Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på 600 kronor per halvår till vissa patienter som har en sjukdom och funktionsnedsättning.

Vänsterpartiet vill införa ett högkostnadsskydd i tandvården, som enligt ett förslag innebär att tandvården inte ska kosta mer än 2000 kronor, kostnader över det ska subventioneras fullt ut, under en tolvmånadersperiod. Förslaget innebär ett avskaffande av det nuvarande systemet där staten subventionerar 50 procent på kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent från 15 000 kronor och uppåt. Tandvårdsbidraget påverkas inte av förslaget.

Så ser tandhälsan ut

Antal lagade tänder i snitt, födda 1996 inskrivna hos Folktandvården Sörmland

2016: 1, 90

2017: 2, 04

2018: 2,15

Andel kariesfria

2016: 38 procent

2017: 36 procent

2018: 35 procent

Andel kariesfria på tändernas sidoytor

2016: 70 procent

2017: 68 procent

2018: 66 procent

KÄLLA: Folktandvården Sörmland

Så många är kariesfria

Födda 1996 andel kariesfria per kommun 2018

Eskilstuna: 34 procent

Flen: 34 procent

Gnesta: 38 procent

Katrineholm: 37 procent

Nyköping: 36 procent

Oxelösund: 35 procent

Strängnäs: 41 procent

Trosa: 37 procent

Vingåker: 44 procent

KÄLLA: Folktandvården Sörmland

Viss försiktighet vid tolkning av siffror per kommun behöver iakttas då små kommuner kan ha väldigt få individer i åldersklassen.

Läs mer om dessa ämnen

Region SörmlandEkonomiHälsa