Terence Fell. Foto:

"Ett val där vi kan se tecken på polarisering"

Sörmland

Att det är de klassiska välfärdsfrågorna som engagerar väljarna inför valet 2018 är ett tecken på klassegregation. Det menar Terence Fell, lektor i statsvetenskap vid Mälardalens högskola.

— Det här kommer inte bli vilket val som helst utan ett val där vi kan se tecken på polarisering, säger Terence Fell.

Han jobbar just nu bland annat med en artikel som undersöker omfattningen av den pågående gentrifieringsprocessen i Eskilstuna och Västerås. Gentrifiering är ett begrepp inom stadsplanering och betecknar en social statushöjning av ett bostadsområde. Motsatsen kallas för filtrering eller förslumning, som är en social sänkning av statusen av ett område.

Inför den stundande valrörelsen har stödet för mittenpartierna minskat. Samtidigt som mittenpartierna kan tappa sin styrka märks en tydlig glidning mot höger som drabbat M till fördel för SD, analyserar Terence Fell.

— Nu när allianspartierna behöver varandra mer än någonsin och måste hålla ihop, så gör de inte det. Den kan inte ta sig an den nya politiken.

Terence Fell forskar också på lokalt väljarbeteende och säger att glidningen mot höger återfinns i två grupper. Den ena gruppen han identifierar är svenskar som bor i miljonprogramsområden och därmed har mycket kontakt med invandrare Den andra gruppen är de som bor i medelklassområden utanför stadskärnan och har lite kontakt med invandrare.

— Båda de här grupperna går åt höger. Resten går åt vänster, säger Terence Fell som också drar slutsatsen att en pågående klassegregation i samhället, där boendeklyftan mellan rika och fattiga ökar, får effekt på politiken:

— Det är tid för gamla partier att göra om sig, konstaterar han.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

AlliansenSörmlandInrikespolitikInvandringPolitikVal
Relaterat