Marie Engman.

Därför är det viktigt att minska beroendet av hyrpersonal

SÖRMLAND
annons

Hyrpersonal är kostnadsdrivande och minskar tryggheten. Det anser Sveriges kommuner och landsting, SKL, och läkarföreningens ordförande i Sörmland Marie Engman.

Kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter öka med tre undantag (se artikel intill). Sveriges landsting och regioner bedriver sedan början av året ett arbete om att bli oberoende av inhyrd personal. Och landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland Monica Johansson (S) säger att kostnaden för inhyrd personal är "ett av våra stora bekymmer".

SKL:s nya vd Vesna Jovic säger till tidningen Dagens medicin att de största frågorna är bemanningsproblemen och vårdplatsbristen och att det finns "stor målmedvetenhet att komma tillrätta med hyrläkarberoendet".

Arbetet med att minska kostnaderna för inhyrd personal syftar till att göra vården för patienterna. Mindre hyrpersonal skapar också förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla bidrar till ökad kvalitet, menar SKL.

– Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov. Därför är arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal så viktigt, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, på SKL:s hemsida.

Marie Engman delar den bilden.

– Det blir problem när man inte får kontinuitet, det riskerar att bli fler undersökningar gjorda med hyrpersonal, fler labbprover. Det är helt enkelt kostnadsdrivande att ha hyrpersonal, säger hon.

Däremot är ökningen för hyrpersonal mindre inom psykiatrin. Inom psykiatrin har man jobbat längre med frågan om att minska hyrpersonalkostnaden.

Den 1 januari ska landstingen och regionerna vara oberoende av hyrpersonal. Det kan bli väl så svårt att nå, tror Marie Engman.

– Ett visst mått av hyrpersonal kommer alltid att finnas, säger hon.

annons

Mest delat denna vecka