Efter förra årets extremtorka tror Jerker Olsson att det blir ett normalt år. Foto:

Bönder ser ljust på framtiden

Sörmland

Under torsdagen släppte Lantbrukarnas rikförening, LRF, sin årliga rapport tillsammans med Swedbank och Sparbankerna. I lantbruksbarometern har man intervjuat 1000 bönder om deras situation. Trots ett torrt år så ser man positivt på kommande år.

Förra sommaren var på många håll i landet en av de varmaste som uppmätts. Ett stort fokus hamnade på bönderna och torkan som drabbade både lantbruket och djurhållningen på gårdar runt om i landet.

I Lantbruksbarometern syns också en nedgång i regionens lönsamhetsindex jämfört med tidigare år. År 2018 låg indexet på plus 6 och har i 2019 års rapport sjunkit till minus 30. Rikssnittet ligger på detsamma.

– Lönsamheten var pressad förra året, i och med torkan. Men i länet skulle jag ändå säga att det ser bättre ut än vad vi trott, säger Gerry Wahlqvist, skog- och lantbruksrådgivare på Sörmlands sparbank.

En av lantbrukarna som var på plats för LRF-träffen i samband med släppet av rapporten i Flen på onsdagen var nötkreatursbonden Jerker Olsson från Vingåker.

– Man vet inte riktigt vad som kommer, så det finns en osäkerhet. Under torkan fanns det både de som hade en bra säsong och de som hade det sämre, många fick ju bra betalt för sin spannmål men det var ju sämre för de som behövde köpa in, säger Jerker Olsson.

Likt många andra bönder har Jerker flera verksamheter, som gjort att han ändå gått runt.

– Jag har både odlingar och nötkreatur. Det finns många parametrar att dra i, hur mycket areal och hur mycket djur man har.

Jerker ser ljust på den kommande säsongen.

– På mina tjugo år i branschen så har jag inte varit med om en liknande sommar som förra året. Men i år tror jag att det blir ett rätt så normalt år.

– Vi är nog de som hoppas mest på regn i sommar, skrattar Gerry Wahlqvist på Sörmlands sparbank.